Torpil

  • Torpil, savaş gemilerinde su altı silahı olarak kullanılan büyük bomba
  • Torpil; halk arasında dayı, amca vb. olarak ifade edilen, herhangi bir sektörde ve herhangi bir işinizin halledilmesi ya da bir işin yapılmaması için, bağlantıları ve etkileri işi çözmeye yeterli olan kişilerin yaptığı eylem
  • Torpil, içi beyaz barut ile sıkıştırılmış mukavva veya plastikten yapılan küçük ses bombası
  • Torpil, bir tatlı türü
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.