Toprak Kararnamesi

Toprak Kararnamesi, Bolşevik lider Lenin tarafından yazılan ve Ekim Devrimi ile iktidarın alınmasından sonra 26 Ekim 1917 günü 2. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi tarafından onaylanan kararname. Kararname 28 Ekim 1917 tarihli ve 209 numaralı İzvestiya gazetesinde yayınlanmıştır. Karara göre toprakta özel mülkiyet kaldırılıyor ve büyük topraklar topraksız ve yoksul köylülük arasında dağıtılıyordu. Bu kapsamda asillerin, büyük toprak sahiplerinin, manastırların ve kilislerin elindeki tüm topraklara el konur. Bu karar, VtsIK tarafından alınan 19 Şubat 1918 tarihli kararla geliştirilecek ve sonrasında 1924 Sovyet Anayasasında yer alacaktır.

Toprak Kararnamesi metninin aslı

Bölümler

  • Toprak sahipliği bundan sonra tazminsiz şekilde sona erdirilmiştir.
  • Büyük topraklar, özellikle monarşiye, manastırlara ve kiliselere ait topraklar, üzerindeki canlı hayvan, ekipman, bina ve her şey dahil olmak üzere Kurucu Meclis toplanıncaya dek yerel toprak komitelerine ve ilgili Köylü Vekilleri Sovyetine devredilir.
  • Bundan sonra halkın ortak malı konumunda bulunan bu topraklara ve bağlı bulunanlara karşı yapılacak herhangi bir hasar devrim mahkemelerinde yargılanmayı gerektiren önemli bir suçtur.

Önemi

Toprak Kararnamesi ağırlıklı olarak sanayi kentleri ve şehir merkezlerindeki işçiler ve cephedeki askerlerin çoğunluğu arasında örgütlü Bolşeviklerin kırda da desteklenmesine yol açmıştır. Özellikle Şubat Devriminden bu yana yoksul köylülük tarafından dile getirilen toprak talebi Çarlık rejiminin devrilmesiyle Büyük toprakların ve malikânelerin işgal edilmesi gibi eylemlerle dile getirilmiştir. Kırda büyük desteğe sahip SR’ların etkisi bu kararname ile kırılacak ve Bolşevikler kırda desteklenecektir[1].

Etkisi

Barış ve Toprak Kararnameleriyle iktidarlarının ilk ve önemli açılımlarını yapan Bolşevikler kendilerine karşı silaha başvuran muhalefetin saldırısı sonucu kendilerini iç savaş içinde bulurlar. Özellikle şehirleri ve yeni kurulan Kızılordu’yu besleyebilmek için uygulamaya konulan savaş komünizmi uygulamaları kapsamındaki buğday zoralımları kırda büyük tepki toplayacaktır. Tambov Ayaklanması başta olmak üzere çok sayıda köylü ayaklanması yaşanacaktır. Bu uygulamalar iç savaşın sona ermeye başladığı dönemde yapılan 10. Kongre’de alınan kararlarla kaldırılacak ve NEP uygulamalarına geçilecektir.

Kaynakça

  1. Kurucu Meclis’de çoğunluğu alan ancak Ekim Devrimi ile iktidarı alan Sovyet organını tanımayan SR’lar Toprak Kararnamesi ile yapılan toprak reformunun kendi programlarından çalındığını iddia edileceklerdir. Bu iddiada bulunan SR lideri Viktor Chernov’a Lenin cevap verecek ve o durumda bunu uygulamak için ellerinde imkân olduğunda uygulamaları gerektiğini belirterek Sovyet yönetiminde çoğunlukta olduklarında bu uygulamayı geçiştirmelerine göndermede bulunacaktır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.