Toplumsal cinsiyet araştırmaları

Toplumsal cinsiyet araştırmaları, disiplinlerarası çalışan, cinsel kimlik ve buna bağlı temsiliyet gibi konuları merkez edinen bir araştırma alanıdır. Disiplin, cinsiyetin içinde bulunduğu kültür içerisinde taşıdığı anlam ve rolleri sorgular, cinsiyet kavramının oluşumu ve tarihsel gelişmesini inceler ve buna bağlı olarak cinsiyet rollerinin toplumda politik kuvvet, bilgi, sanat ve kültür üretimi gibi konularda ne tür bir etkisi olduğunu inceler.

Olimpik daireler şeklinde hazırlanmış çoğul cinsiyet sembolleri

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.