Tokluca, Savur

Tarihçe

Köy halkı, Araplardan oluşmaktadır. Mahallenin halk arasındaki ismi Arapça olan Cevze'dir. Ceviz anlamına gelir. Köy dağlar arasında bir tepe üzerinde kuruludur. Mahallenin hangi tarihte ilk inşa edildiğine dair şu ana kadar herhangi bilgi yoktur. Mahallenin toprakları içerisnde bulunan önemli tarihi kalıntılar vardır. Özellikle Ra's al-Kal'a (Arapça Kale Başı) ve Barra Mansora (Arapça Kurtarılmış Bölge Dışı anlamına gelebilir) denilen dağların tepelerinde çok eski kalıntılara rastlanmaktadır. Ra's al-Kal'a eskiden bir Kale olduğu bilinmekte, lakin Kale duvarları zamanla tahrip edilmiş köylüler tarafında değişik şekillerde kullanılmıştır. Bazı köylülerin Bizans, Emevi, Eyyubi, Abbasi ve Artukoğullarına ait paralar buldukları göz önünde bulundurulursa mahallenin tarihinin çok eski olduğu söylenebilir.

Coğrafya

Mardin il merkezine 70 km, Savur ilçesine 23 km uzaklıktadır.

Nüfus

Yıllara göre mahalle nüfus verileri
2009 506
2000 465
1997 622

Kaynakça

  1. Al-Masudi: "Muruc Az-Zahab"
  2. Al-Bakri: "Mu'cam ma ista'cam"
  3. Ibn Sa'id al-Andalusi: "Naswat at-Tarb fi Tarih al-Arab"
  4. Yemen gazisi Halil Bedro
  5. al-Yaqubi: "at-Tarih"
  6. Bahaeddin Budak: "Cevze Tarihi ve Cevzelilerin Arapçası"
  7. Savur Kaymakamlığı
  8. Savur Nüfus Dairesi

  Dış bağlantılar

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.