Tike

Tike (Yunanca: Τύχη (tihi), talih), Yunan mitolojiside bir kentin talihini ve genel olarak refahını ve kaderini belirleyen şans tanrıçası. Çıkışı ile ilgili olarak Hermes ve Afrodit'in kızı olmasının yanı sıra başka kaynaklara göre Okeanos adlı Titan'ın kızı olarak da anılmaktadır.

III. Gordian döneminde basılmış madeni parada yer alan Tike oyması.
Tike'ye adanan Şans Tapınağı'nın sütunlarından bir detay, Uzuncaburç.
Prusias ad Hypium (Üskübü)'den bir heykelde Tike ve Pluto, İstanbul Arkeoloji Müzesi.
Roma mitolojisindeki karşılığı için bakınız; Fortuna

Ege bölgesinde Helenistik çağda yer alan kentlerin madeni paralarında görüntüsüne sıkça rastlanır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.