Ticinus Muharebesi

Ticinus Muharebesi, İkinci Pön Savaşı'nın bir muharebesidir. Muharebe, MÖ 218 yılının Kasım ayında, Hannibal komutasındaki Kartaca kuvvetleriyle Konsül Publius Conelius Scipio komutasındaki Roma kuvvetleri arasında İtalya'da gerçekleşmiştir. Muharebe, Po Nehri'nin kuzeyden gelen sol kollarından biri olan Ticino Nehri kıyılarında gerçekleşmiştir. Bu bölge, Pavia kırsalında, Ticino'nun Po'ya katıldığı bölgenin biraz kuzeyidir. Muharebeye verilen bu ad nehrin adından gelmektedir. Nitekim civarda aynı adı taşıyan antik bir kent de vardır, Ticinum.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.