Ticaret birliği

Ticaret birliği, belirli bir sektörde faaliyet gösteren işletmeler tarafından kurulan ve finanse edilen bir kuruluştur. Bir ticaret birliği reklamcılık, eğitim, yayıncılık, lobicilik ve siyasi bağışlar gibi halkla ilişkiler faaliyetlerine katılır, ancak odak noktası şirketler arasındaki işbirliğidir. Dernekler, konferans üretmek, ağ oluşturma veya yardım etkinlikleri düzenlemek veya sınıflar veya eğitim materyalleri sunmak gibi başka hizmetler sunabilir. Birçok dernek tüzük tarafından yönetilen ve aynı zamanda üye olan memurlar tarafından yönetilen kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır.

Sosyal piyasa ekonomisine sahip ülkelerde, ticaret birliklerinin rolü genellikle sosyal diyalogda da rol oynayan işveren örgütleri tarafından alınır.

Ek okuma

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.