Theodosius Hanedanı

Theodosius Hanedanı, Roma İmparatorluğu'nun yavaş yavaş sona yaklaştığı dönemde yükselmiş olan bir Roma ailesi.

Tarihi

Hanedanın kurucusu, Roma Britanyası'nı büyük tertipten de kurtarmış olan ünlü general Flavius Theodosius'tur. Oğlu Flavius Theodosius 379 yılında Batı Roma İmparatorluğu tahtına oturmuş ve İmparatorluğun iki parçasını 394-395 yılları arasında kısa bir süre için de olsa gaspçı Eugenius'i yenerek birleştirmiştir. I. Theodosius, Batı'da Honorius ve Doğu'da Arcadius adlı oğulları tarafından takip edilmiştir. Theodosius hanedanı, I. Theodosius'un I. Valentinianus'un kızı Galla ile evlenmesi ve bu evlilikten doğan kızları Galla Placidia vasıtasıyla Valentinianus Hanedanı ile akrabalık bağlarına sahiptir. Bu hanedana mensup son Batı Roma İmparatoru Galla Placidia'nın oğlu III. Valentinianus, son Doğu Roma İmparatoru ise II. Theodosius'un eniştesi Marcianus'dur. Sonradan III. Valentinianus'un torunu İmparator Olybrius'la evlenmiştir ve ayrıca İmparator Anthemius da Marcianus'un üvey oğludur. Bu hanedanın soyundan gelenler, bir Doğu Roma soylu ailesi olarak VI. yüzyılın sonlarına kadar İstanbul'da varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Mensupları

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.