Theodoros (aziz)

Theodoros (Grekçe: Θεόδωρος ο Στουδίτης, Thedoros o Studitis), Bizans Rumu Hristiyan aziz, kilise babası, keşiş ve teolog. Studios Manastırı igumenosu olarak görev yaptığı sırada yazdığı manastır kuralları kölelik karşıtı ilk yazılı kayıt olarak kabul edilmektedir. Bizans manastırcılığının ve Bizans'ta klasik edebi türlerin canlanmasında büyük rol oynamış, ikonoklazma karşı sert görüşleri nedeniyle imparatorlar I. Nikiforos ve V. Leon ile dönemin patrikleriyle karşı karşıya gelmiştir.

Thedoros o Studitis
Θεόδωρος ο Στουδίτης
St. Theodore of Studion: 11.yüzyıl mozaik, Nea Moni Manastırı, Sakız Adası
Keşiş
Doğum 759
Ölüm 826
Kutsayanlar Doğu Ortodoks
Katolik Kilisesi
Doğu Katolik Kiliseleri
Yortu 11 Kasım

Kaynakça

  • Ostrogorsky, Georg (2015), Bizans Devleti Tarihi, Fikret Işıltan, çev. (8 bas.), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, ISBN 9789751603487
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.