The New Masses

The New Masses, 1926 - 1948 yılları arasında ABD'de yayımlanmış olan, ABD Komünist Partisi ile yakından bağlantılı bir Marksist magazindir. 1929'da Büyük Bunalım'ın gelişiyle birlikte ABD'de sol politika söylem ve fikirlerinin daha çok kabul görmeye başladığı bir ortamda, The New Masses entelektüel çevrelerde çok etkili bir yayın haline gelmiş ve "1926'dan beri Amerikan sol kültürünün ana yayın organı" diye tanımlanmıştır. Gazetenin editörlüğünü önce Michael Gold, ardından kısa bir süre Whittaker Chambers yaptı.

New Masses gazetenin kapağı, Kasım 1928.
The Intricate Structure of Wall Street's Fascist Conspiracy. Gazetenin 5 Şubat 1935 tarihli sayısında John L. Spivak'ın yazısı

Tarihi

The New Masses, Amerika İşçi Partisi'nin The Liberator dergisinin yönetimini ele geçirmesine karşı bağımsız bir cevap olarak yayımlanmaya başladı. 1935'te John L. Spivak'ın dergide yayımlanan Wall Street's Fascist Conspiracy: Testimony that the Dickstein MacCormack Committee Suppressed ve Wall Street's Fascist Conspiracy: Morgan Pulls the Strings isimli makaleleri sonucunda kongre komitesinin bazı üyeleri görevden alındı. Spivak bu yazılarında çeşitli finansörlerin ve Yahudilerin içinde yer aldığı faşist bir komplonun, ABD'yi ele geçirmek üzere hazırlandığını öne sürdü ve iş çevrelerinden bazı kişilerin isimlerini verdi.

Gazete 1937'de, Abel Meeropol'un yazdığı ve daha sonra Billie Holiday tarafından popülerleştirilecek olan linç karşıtı Strange Fruit şiirini yayımladı. Gazete ayrıca 23 Aralık 1938'de Carnegie Hall'de John H. Hammond tarafından düzenlenen ilk From Spirituals to Swing konserine sponsor oldu.

The New Masses 1930'ların sonunda, ABD Komünist Partisi'nin faşizmin yükselişine ve İspanya İç Savaşı'na karşı yürüttüğü faaliyetleri destekledi. Gazete 1940'larda Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı ve Moskova Davaları gibi çeşitli olaylar sonucunda fikirsel açıdan, yükselen antikomünizm ve savaş dönemindeki sansürler sebebiyle de maddi açıdan zorluk çekmeye başladı.

Gazeteye yazılarıyla destek verenler arasında Upton Sinclair, Richard Wright, Dorothy Parker, Langston Hughes, Ernest Hemingway, Albert Maltz, John L. Spivak, Granville Hicks (birkaç yıl editörlük de yaptı), Max Eastman, Jacob Burck, Dorothy Day, Eugene O'Neill, Theodore Dreiser, Josephine Herbst, Jan Matulka, Tillie Olsen, Meridel Le Sueur ve John Beecher vardı.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.