Teva

        
Yahudilik
Teva örneği

Sinagogların tam ortasında yeralan dua kürsüsüne verilen ad.

1492 yılında İber Yarımadası'ndan kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığınan Sefarad Musevîlerince kullanılan terim, Doğu Avrupa Musevîlerinde (Aşkenaz Musevîleri) Bima adını almaktadır.

Sinagogun ortasında genellikle tavandan sarkan büyük bir avize ile aydınlatılan tevalar altıgen ya da sekizgen şekillerinde olur ve az sayıda oturma sırasını da kapsar.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/29/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.