Terza rima

Terza Rima üçer mısralık bendlerle yazılmış bir nazım biçimidir. Uyak düzeni örüşük uyak olarak adlandırılır. Bend sayısı belirsizdir. Tek bir mısra ile sona erer. Uyak şeması şöyledir: aba bcb cdc ded e.

İlk olarak İtalyan Edebiyatı'nda görüldü. Dante İlahi Komedya'yı bu nazım biçimiyle yazdı.

Edebiyatımızda Terza Rima ilk kez Tevfik Fikret Şehrâyîn adlı şiirinde denemiş ancak 1908'den sonra pek kullanılmamıştır. Bu biçimde yazılmış kısa şiirlerin son mısrasının kuvvetli olmasına dikkat edilir.

  1. İtalyan Edebiyatı'na özgü bir nazım biçimidir.
  2. Üçer mısralık üç bend ve sonda yer alan tek mısradan oluşur.
  3. Uyak düzeni aba, bcb, cdc, d biçimindedir ki bu da örüşük uyak düzeni diye adlandırılır.
  4. Kesin bir kural olmamakla birlikte genellikle 10 heceli mısralar kullanılır


KELEBEK

Mavi bir gölge uçtu pencereden, a

Baktım : âvâre bir küçük kelebek; b

Yaramaz geldi kim bilir nereden a

.

Belli yorgundu; bir veremli çiçek b

Gibi serpildi lâmbanın yanına c

Bir duman uçtu, gitti titreyerek b

.

Anladım kıydı yavrucuk canına. c

Söyle ey mavi gölge, söyle eğer d

Bir ölümden de çok fenaysa bana, c

.

Şu karanlık, şu kimsesiz geceler. d

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.