Ters Gama fonksiyonu

Matematik'te ters gama fonksiyonu özel fonksiyon'dur.

Reel eksen etrafında 1/Γ(x)'nın çizimi
kompleks düzlemde1/Γ(z) ters gama fonksiyonu. z noktasına karşılık 1/Γ(z). keskin renkler sıfıra yakın olan değerler tonlar argument'olarak kodlanmıştır.

Burada Gama fonksiyonu'nu gösterir.Gama fonksiyonundan dolayı meromorf'tır. Karmaşık düzlemde sıfırdan farklı her yerde,tersi de Tam fonksiyon'dur. . Ters gama bazen sayısal hesaplama'ların başlangıç noktaları için kullanılır.

Karl Weierstrass ters Gamma fonksiyonunu "faktorielle" olarak adlandırdı,ve Weierstrass faktorizasyon teoremi'inin geliştirilmesinde kullandı.

Taylor serisi

Taylor serisi 0 etrafında açılım verir:

Burada Euler-Mascheroni sabiti'dir.k > 2 için katsayı ak için zk terimleri türetilebilir.

burada ζ(s) Riemann zeta fonksiyonu'dur.

k
11.0000000000000000000000000000000000000000
20.5772156649015328606065120900824024310422
3−0.6558780715202538810770195151453904812798
4−0.0420026350340952355290039348754298187114
50.1665386113822914895017007951021052357178
6−0.0421977345555443367482083012891873913017
7−0.0096219715278769735621149216723481989754
80.0072189432466630995423950103404465727099
9−0.0011651675918590651121139710840183886668
10−0.0002152416741149509728157299630536478065
110.0001280502823881161861531986263281643234
12−0.0000201348547807882386556893914210218184
13−0.0000012504934821426706573453594738330922
140.0000011330272319816958823741296203307449
15−0.0000002056338416977607103450154130020573
160.0000000061160951044814158178624986828553
170.0000000050020076444692229300556650480600
18−0.0000000011812745704870201445881265654365
190.0000000001043426711691100510491540332312
200.0000000000077822634399050712540499373114
21−0.0000000000036968056186422057081878158781
220.0000000000005100370287454475979015481323
23−0.0000000000000205832605356650678322242954
24−0.0000000000000053481225394230179823700173
250.0000000000000012267786282382607901588938
26−0.0000000000000001181259301697458769513765
270.0000000000000000011866922547516003325798
280.0000000000000000014123806553180317815558
29−0.0000000000000000002298745684435370206592
300.0000000000000000000171440632192733743338

Kontr-integral gösterimi

integral gösterimi Hermann Hankel tarafından;

Burada C 0 çevresinde pozitif reel eksen etrafında pozitif yönde,artı sonsuza kadar başlar ve biter. Schmelzer & Trefethen'e göre, Hankel integrali Gama fonksiyonunu sayısal değerlendirmesi için en iyi hesaplama yöntemidir.

Reel eksen etrafında Integral

Ters Gama fonksiyonu'nun pozitif reel eksen etrafında verilen değeri

Fransén–Robinson sabiti olarak bilinir..

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.