Termojet

Termojet veya Motorjet ön kısmında bir hava menfezi bulunan tepkili bir jet motoru türevidir. Bu motorda içeri emilen hava bir kompresör vasıtasıyla yanma hücresine sevkedilir ve burada akaryakıt ile karıştırılarak yakılır; genişleyen hava, yüksek bir süratle, dışarı atılır. İlk uygulama 1910 yılında Henri Coanda tarafından yapılmıştır.

Mikoyan-Gurevich I-250 motorjet ile çalışan uçağın ana bileşenleri; pervane bazı tasarımlarda yoktur
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.