Terörle mücadele

Terörle mücadele veya anti-terörizm, bir ülkenin hükûmeti, ordusu, kolluk kuvvetleri ve istihbarat kuruluşları veya uluslararası örgütler tarafından uygulanan, terörizm ile doğrudan savaş veya terörizmi önlemek amacıyla kullandıkları yöntem, askerî taktik ve teknikler ile stratejileri içerir.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde 12 Nisan 1991 tarihinde yayınlanan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda terör kavramı şu ifadeler ile açıklanmıştır; “Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyet’in niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin; ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti’nin ve Cumhuriyet’in varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığını bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” Yapılan bu tanım devletin sınırları içerisinde gerçekleşen eylemleri ifade ettiğinden tanım konusunda sorun yaşanmadığı görülmektedir.[1]

Terörizm konusunda uluslararası bir fikir birliği olmaması sebebiyle gerek terör ile ilişkilendirilen yapılar ve gerekse terörle mücadele uygulamaları değişkenlik göstermektedir.[2]

Kaynakça

  1. Akdemir, Ali (22 Ekim 2020). "Tehdit ve Tehlike Unsuru Olan Terör, Terörist ve Terörizmin Tanımlanma Sorunu". Küresel Siyaset Merkezi. 1 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2021.
  2. Buurman, J.; Zhang, S.; Babovic, V. (2009). "Reducing Risk Through Real Options in Systems Design: The Case of Architecting a Maritime Domain Protection System". Risk Analysis. 29 (3). ss. 366-379. doi:10.1111/j.1539-6924.2008.01160.x.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.