Teos

Teos (Yunanca: Τέως) veya Teo, Eski İyonya'da batısından yer alan bir antik şehirdir.

Teos antik kent,Diyonsos tapınağı

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi’nde yer alan antik liman kenti Teos, İzmir’in yaklaşık 60 km güneybatısında yer almaktadır.

Mitoloji

Teos, MÖ 1000’li yıllarda, Zeus ile Semele çiftinin oğulları olan Şarap Tanrısı Dionysos‘un oğlu Athamas tarafından kurulan bir antik kent olduğu iddia edilmektedir.

Yerleşim

Teos Antik Kenti ilk yerleşimin temel taşları MÖ 1080’lerde kurulan kentin başlıca yapısı Teos’un koruyucu tanrısı Dionysos adına Anadolu’nun en büyük ve Helenistik dönemin ünlü mimarı Hermogenes tarafından yapılan Dionysos Tapınağı bulunmaktadır.

Tarihçe

Teos antik kent kuruluşu hakkındaki bilgiler ve arkeolojik araştırmalar ilk kent yerleşiminin çok erken dönemi işaret ettiğini, bulunduğu coğrafya konumundan dolayı MÖ 6. yüzyıla kadar ticari ilişkilerin önem kazandığı, tarihinin eski Mısır'a kadar takip edilebilir olduğu gözükmektedir. 2013 yılında antik kent yerleşimi ve tarihi hakkında araştırma yapan belgesel yönetmeni Tekin Gün, antik kent arkeolojik ve bilimsel çalışmalar ışığında farklı görüşler bulunmaktadır. Kent kuruluş tarihi net bir bilgi ancak iki görüş ile değerlendirebiliriz.

İlk görüş Seferihisar ilçesi topraklarında en eski yerleşim yeri Teos olup yerleşimin temelleri MÖ 2000 yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu, böylece yöreye 4000 yıldan bu yana iskan edildiği söylenebilir.

İkinci görüş ise antik kent iskan tarihi 1962 ile 1967 yılları arasında sürdürülen arkeolojik kazıların, Protogeometrik Dönem’den itibaren (MÖ 1000 civarı) kentte yerleşildiğini ortaya koymuştur. Yaklaşık MÖ 600 yıllarında Miletoslu filozof Thales’in, Ionia Bölgesi’nin merkezinde olmasından dolayı oniki Ion kentinin merkezi olarak Teos’u önermesine karşılık bu önerisi kabul görmemiştir. Teos kentinin MÖ 6. yüzyıldaki ticari ilişkileri Eski Mısır’a kadar takip edilebilmektedir.[1] Genel olarak tarihçiler arasında ortak görüşler antik kent tarihinin MÖ 1050-1000 yıllarında kurulmuştur. Kurucusu Dionysos’un oğlu Athamas olarak bilinir. Teos, 12 İon kentinden biri olup, yolun hemen kenarındaki Dionysos Tapınağı MÖ 2. yüzyıl başlarında Prieneli Hermogenes tarafından inşa edilmiştir. Anadolu’daki Dionysos adına yapılan tapınakların en büyüğüdür. Roma İmparatorluğu döneminde sıkça onarılmış ama yine de depremlerden çok zarar görmüştür.[2]

Ören yerleri

  • Hellenistik ve Roma dönemi kalıntıları
  • Dionysos Tapınağı
  • Agora
  • Tiyatro
  • Odeaon
  • Surlar
  • Teos Antik Liman

Akropol

Teos Antik Kenti’nin ortasına kurulan akropol, denizden yaklaşık 35 m yükseklikte Kocakır Tepe üzerinde yer almaktadır. Şehirde bulunan iki limana da hakim konumdaki akropolde, dikdörtgen şekilli bir tapınak ile bir sunak bulunmaktadır.

Yaklaşık 5 metre boyundaki ana kayanın oyularak, üzerine büyük taşların koyulmasıyla oluşturulan akropolde bulunan İyon başlık parçaları, günümüze ulaşamayan başka bir tapınağın olduğunu kanıtlamaktadır.[3]

Dionysos tapınağı

Helenistik Dönem’in en önemli mimarı Hermogenes’in eseri olan Dionysos Tapınağı, Yunan şarap ve bağbozumu tanrısı Dionysos’a adanmış Anadolu’daki en büyük tapınaklarından biri.

Dionysos Kültü MÖ 3. yüzyılda Teos’ta çok önemli yer tutuyordu. Şair, müzisyen, tiyatrocu ve şarkıcılardan oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği bile kurulmuştu. Zamanla kentte huzursuzluk kaynağı duyulan bu topluluk önce Efes‘e (Selçuk), ardından Myonnessos’a (Doğanbey), son olarak da Lebedos’a (Ürkmez) gönderilmişlerdi.

Şairler Anakreon, Antimakhos, Epikuros, Nausiphanes, Apellikon ve tarihçi Hekataios Teos’ta yaşamış antik çağın önemli filozof ve sanatçılarından.

Bouleuterion

Antik yerleşimin en iyi korunmuş harabe kalıntıları arasında Dionysos tapınağının doğusunda kalan Bouleutrion (Antik dönem meclis toplanma alanı) olduğu görülmektedir. Harabenin bir kısmı toprak altında kalmasına rağmen yapının oturma basamakları ve orkestra alanı günümüze ulaşmış en iyi örneklerden biridir. Alandaki bazı heykel ve yazıtların bulunduğu arkeolojik eserlerin ise, döneme ait halkın yaşantısını betimleyen ve tören kuralı hakkında bilgi verdiği sanılmaktadır.

Tiyatro

Mimari açıdan bakıldığında günümüze kadar ayakta durmuş yapılardan biri olduğu gözüken Teos Antik Kent Tiyatrosu yerleşimin güneyindeki tepe yamacına inşa edildiği görülmektedir. Sahne bina harabesine ait kesme blok taşların bazılarının ayakta durduğu ve sahneye bakan antik tiyatro oturma basamaklarının beş yüz kişilik davetliyi misafir edeceği anlaşılmaktadır. Oldukça harabe durumundaki antik tiyatroda bir heykel kaidesi yazıtında verilen bilgilerin antik kent kurucusu hakkında araştırmacılara bilgi sunduğu görülmektedir.

Kaynakça

  1. "Teos Antik Kent-İzmir". Araştırma yazısı.Yönetmen Tekin Gün. Mootol,Kültür Sanat- Aralık 2013. 11 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
  2. "Teos harabeleri Seferihisar ilçesi". İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı. 11 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
  3. "Teos Antik Kent-İzmir". Teos Akropol. Araştırma yazısı,Yönetmen Tekin Gün.Aralık 2013. 11 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.