Telsik

Telsik, bir kimsenin doğum yoluyla sahip olmadığı bir vatandaşlığa sonradan geçmesidir. Bazen devletlerin yasalarına bağlı olarak otomatikman, çoğunlukla ise bireysel başvuru sonucu gerçekleşir.

Özellikle I. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte büyük kitlelerin güvenlik ihtiyacı ile yer değiştirmesi sonucu dünya genelinde natüralizasyon artmış, bu ihtiyaca bağlı olarak pek çok ülkede yasal düzenlemeler yapılmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.