Televizyon istasyonu

Televizyon istasyonu, karasal televizyon üzerinden yayın yapan bir örgüt veya kuruluştur. Televizyon istasyonları genellikle istasyon üzerindeki gereklilikleri ve sınırlamaları belirleyen bir devlet kurumundan bir yayın lisansı gerektirmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.