Tekne

Tekne ya da bot su üzerinde kalmak ve hareket etmek amacıyla inşa edilen araçlara verilen genel ad. Genelde polyester veya ahşap malzemeden imâl edilir.

  • Gezi teknesi: Daha çok turistik bölgelerde ticari amaçlı kullanılmak için dizayn edilen tekneler.
  • Sürat teknesi: Hobi amaçlı deniz üstünde hızla dolaşmayı aynı zamanda eğlenmeyi sağlayan tekne türü.
  • Yolcu teknesi: İki kara arasında köprü görevi gören tekneler.
Tekne
Bir Doni Maldivlerde
kenara yakın harekat eden tahta teknesi.

Etimoloji

"Tekne" kelimesi Eski Türkçe kökenli olmakla beraber zaman içerisinde anlam kaymasına uğramıştır, zira kelime, Eski Türkçede bot yerine "yalak, yemlik" anlamlarına gelmekteydi.[1] "Ekmek teknesi" ve "tekne kazıntısı" gibi deyimler, esasında kelimenin o eski anlamından bahsedilerek oluşturulmuştur.

"Bot" kelimesiyse aynı anlama gelen İngilizce boat sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. O kelime ise aynı anlama gelen Proto-Germanik *boit kökü aracılığıyla "yarmak" anlamındaki Proto Hint-Avrupa *bʰei̯d- kökünden gelmektedir. [2]

Kaynakça

  1. tekne 29 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Nişanyan Sözlük, 29 Hazrian 2020'de erişilmiştir
  2. bot 30 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Nişanyan Sözlük, 29 Hazrian 2020'de erişilmiştir
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.