Teyikoik asit

Gram- bakteriler hücre duvarlarında tek tabaka halinde murein içerirler, fakat gram+ bakterilerde murein tabakası çoklu olarak yer alır. Gram+ bakterilerdeki peptidoglikan tabakası Teikonik asit olarak isimlendirilen moleküller bulundururlar. Teikonik asitler fosfat, şeker ve bazı amino asitler içeren poligliserol veya poliribitol moleküllerine sahiptir. Teikonik asit polimerleri bazı durumlarda plazma membranına tutunmuş durumdadır, ve bu formları lipoteikonik asit olarak isimlendirilir. Teikonik asit moleküllerinin fonksiyonları tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte Gram+bakterilerin doğada yaşayabilmeleri için gerekli olan moleküllerdir.

Bu konudaki diğer bir fikir ise bakterilein hücre duvarlarında bir kanal oluşturduklarıdır. Bu konuda kabul edilen diğer bir teori ise muramik asit subinitlerinin plazma mebranı dış kısmında düzenlenmesinde fonksiyon gösterdikleridir. Teikonik asitler Streptokok bakterilerinde bakterinin doku yüzeylerine yapışmasında fonksiyon gösterirler.

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/14/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.