Tavas Karahisar Höyüğü

Tavas Karahisar Höyüğü[1], Denizli İl merkezinin güneyinde, Tavas İlçesi'nin 10 km. kuzeybatısında, Karahisar Köyünde, Kabakozlar Mevkii'nde yer alan bir höyüktür. Küçük bir tepe olan höyük son birkaç on yıl içinde tesviye edilmiştir. Bir yandan bu işlem, diğer yandan höyük üzerinde tarım yapılması höyükte önemli ölçüde tahribata yol açmıştır. Günümüzde ova seviyesine inmiştir.[1][2]

Arkeolojik Höyük
Adı: Tavas Karahisar Höyüğü
il: Denizli
İlçe: Tavas
Köy: Karahisar
Türü: Höyük
Tahribat:
Tescil durumu:
Tescil No ve derece:
Tescil tarihi:
Araştırma yöntemi: Kazı

Kazılar

Höyük'te tarımsal faaliyetler sonucunda bulunan çok sayıda eserin arazi sahibi tarafından Afrodisias Müzesi'ne teslim edilmesi üzerine 1985 yılında Afrodisias Müzesi ve Denizli Müzesi'nce sınırlı bir kurtarma kazısı yapılmıştır. Kazıya müze müdürü A. Semih Tülay başkanlık etmiş ve Afrodisias Müzesinden Akif Gaffaroğlu ile Mustafa Baysal, Denizli Müzesi'nden Ali Ceylan katılmıştır. Höyüğün ancak 1 / 7 kısmında kazı yapılmıştır.[1][2]

Tabakalanma

Kazı çalışmalarının sınırlı olmasından dolayı özellikle mimaride kayda değer verilere ulaşılamamıştır. Tarihlendirme konusunda sadece mermerden disk başlı idollere dayanılarak yerleşme Erken Tunç Çağı II. ve III. evreye yerleştirilmektedir.[2]

Buluntular

Mimari olarak taş ve kerpiç çamuruyla yapılmış tabanlar açığa çıkarılmıştır. Bir açmada kuzey – güney yönünde uzanan taş temel belirlenmiştir. Moloz taştan yapılma temel ana toprağa dayanmaktadır.[2]

Ele geçen çanak çömlek ise el yapımı, mika ve kum katkılı hamurlu, yüzey rengi siyah olan maldan parçalardır.[2]

Çalışmalarda çok sayıda ve çeşitli büyüklükte mermer idol bulunmuştur. Bu idoller, yuvarlak disk başlı, çoğunlukla yuvarlak gövdeli idollerdir.[2] Söz konusu idoller, bulundukları ilk yerin adı ile tanınan Ürküt tipi idollerdir. Bu tip idollerde baş yuvarlak, boyun ince ve uzun, gövde bazılarında baş gibi yuvarlatılmış, bazılarında ise kareye yakın fakat köşeleri yuvarlatılmış biçimdedir.[3]

Höyükte küp ve basit toprak gömütlerin bir arada kullanıldığı yerleşme içi bir mezarlık ortaya çıkarılmıştır. Gömüt işinde kullanılan küpler el yapımı, geniş ağızlı ve küçük düz diplidirler. Gövdelerinde küçük tutamaklar bulunmaktadır. Açılan çukurlara ağzı doğuya gelecek şekilde yatırılarak gömülmüşlerdir. Ölüler içine hocker (ana rahmindeki gibi) yatırılmış ve yanlarına gömüt armağanları olarak bir ya da iki gaga ağızlı testi, maşrapa, tunç bilezik gibi sık rastlanan malzeme bırakılmıştır. Ayrıca gömüt armağanı olarak bırakılmış obsidiyen ve çakmak taşı dilgiler, çekirdekler, serpantin keskiler ve perdah aletleri de bulunmuştur.[2]

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Engin Akdeniz, Erken Tunç Çağı'na Ait Bir Grup İdol 25 Ocak 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sh.: 9
  2. TAY – Yerleşme Dönem Ayrıntıları
  3. Engin Akdeniz, Sh.: 11
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.