Tasfiyecilik

Tasfiyecilik (Rusça: Ликвидаторство), Marksist-Leninist terminolojide teorinin tasfiyesi ve parti üyelerinin, parti programını reddetmesini ifade eden terim.

Bolşevik lider Vladimir Lenin'e göre tasfiyecilik proletarya diktatörlüğünün yadsınması ve reddi sonucu oluşur.[1] Lenin, Eylül 1909'da kaleme aldığı Tasfiyeciler Kendilerini Ele Veriyor adlı makalesinde bu tasfiyeci olarak tanımladığı kişileri "Tasfiyeciler, Rusya’da bu­gün yasadışı bir sosyal-demokrat partiye gerek olmadığı, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne gerek olmadığı görüşünü savunan çok cesur opor­tünistlerdir." şeklinde tanımlamış ve bu kişileri "oportünist" sıfatıyla ele almıştır.[2][3][4]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Lenin, V. İ. The Liquidation of Liquidationism, (İngilizce), 11 Temmuz 1909, Erişim tarihi: 8 Aralık 2015.
  2. Lenin, Vladimir. Tasfiyeciler Kendilerini Ele Veriyor, 1909 Proletari, n° 47-48, s. 5.
  3. Banging the liquidationist drum (İngilizce), The Economist, 4 Kasım 2008, Erişim tarihi: 29 Aralık 2016.
  4. Mitt Romney, Liquidationist (İngilizce), The New York Times, 5 Eylül 2012, Erişim tarihi: 29 Aralık 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.