Tarsus Saat Kulesi

Tarsus Saat Kulesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan saat kulesi. Ulu Cami'nin kuzeydoğu köşesinde yer almakta olup, inşası dönemin Tarsus Kaymakamı Ziya Bey tarafından teşvik edilmiştir.[1] 1894 yılında Frengülüs (Çiçekli) köyü eşrafından Feyzullah Ağa (Soyadı: Aykut) tarafından, Tarsus merkezde 25 bin kuruş masraf ile bir saat kulesi inşa ettirmiş ve Avrupa'dan büyük bir saat getirtmiştir. Yaptığı bu hizmet nedeniyle 5. rütbeden Mecidî Nişanı ile taltif edilmesi için Dahiliye Nezareti 3 Şubat 1895 tarihinde Sadrazamlık makamına gerekli belgeyi göndermiştir.[2][3]

Tarsus Saat Kulesi

Kule sekizgen gövdeli ve 10 m yüksekliğindedir[4].

Kaynakça

  1. "Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus" (PDF). Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi.
  2. Cezmi Yurtsever- Bilinmeyen Tarsus
  3. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/BelgeGoster.aspx?ItemId=30450206&Hash=C8C0DEEF042C0D90DFA883CE46D193A526E371E843138E8336CF96400ABBCC91&Mi=1&A=2
    devletarsivleri.gov.tr sayfasından "Tarsus'un Frenklus karyesi hanedanından Feyzullah Ağa'nın saat kulesi inşa edip, içine Avrupa'dan saat getirmesinden dolayı Mecidi Nişan ile taltifi." başlığında orijinal metine de ulaşabilirsiniz.
  4. Habertürk sitesinde «Tarihi tarsus saat kulesi bakıma alındı» adlı haber.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.