Tarih Boyunca İlim ve Din

Tarih Boyunca İlim ve Din, Adnan Adıvar'ın 1944 tarihli eseri. Eserde dinin bilim ve akılla birleşmeyeceğini, her ikisi arasındaki çatışmanın iki unsurun senkretize edilmek istenmesinden kaynaklandığı teorisi öne sürülmektedir. Önsözden kitabın Ahmed Midhat Efendi'nin Nizâ-ı İlm ü Dîn adıyla Türkçeye çevirdiği John William Draper’ait 1874 tarihli History of the Conflict between Religion and Science adlı eserini dengelemek amacıyla yazıldığı ima edilmektedir. Adıvar'ın eserine ilişlkin Rıza Tevfik Bölükbaşı, Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Emin Yalman, Hasan Ali Ediz, Hasan Âli Yücel gibi isimlerin tasvipkâr kritikleri bulunurken Niyazi Berkes ise Adıvar'ın yaklaşımını onaylamakla birlikte muhtelif vurgu ve açıklamaları yetersiz bulmaktadır.[1]

Tarih Boyunca İlim ve Din
Yazar Adnan Adıvar
Ülke Türkiye
Dil Türkçe
Tür Bilimsel kitap
Yayım 1944
Yayımcı Remzi Kitabevi

Kaynakça

  1. Ada, Turhan. Adnan Adıvar:Hayatı ve Kişiliği (2010 bas.). Kültür Aş. s. 360-62.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.