Taraf

Taraf; yön, yan veya doğrultu anlamlarına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür.[1] Ayrıca herhangi bir konuda iki karşı kutbu oluşturan insan gruplarını tanımlamakta kullanılır.[1] Taraf sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Basın

Tv ve müzik

Kaynakça

  1. "taraf." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 27 Aralık 2011
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.