Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye'nce tarım ve tarıma dayalı sanayiinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacı ile 8 Haziran 1984 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak kurulmuştur.[2]

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TİGEM
Kurumun logosu

TİGEM binası
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 8 Haziran 1984) (1984-06-08)
Türü Genel Müdürlük
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Üst kuruluş Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı
Adres Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / Ankara
Yönetici(ler)
 • Ayşe Ayşin Işıkgece[1], Genel Müdür
Web sitesi http://www.tigem.gov.tr

TİGEM'in Faaliyet Alanları

TİGEM, ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar ile ürettiği damızlık hayvan ve spermaları yetiştiricilere intikal ettirir.

 • İşletmelerde elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte, çiftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek için tesisler kurar, kurdurur, kurulanlara iştirak eder.
 • Bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslah konularında araştırmalar yapar, yaptırır ve gerektiğinde diğer ıslah ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapar.
 • Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim ve tanıtım amaçlı iş birliğine girer.
 • Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti yurt içi ve yurt dışından temin eder.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla iş birliği yaparak her türlü mal ve hizmeti temin eder, bunları pazara hazırlayarak iç ve dış pazarlarda değerlendirir.
 • Üretim ve işletme faaliyetlerinde bulunmak ve tesislerini kurmak üzere özel ve tüzel kişilerden yer kiralar, kiraya verir.
 • İşletme ünitelerinde zaman içinde fonksiyonunu yitirmiş kümes, ahır, depo, sundurma ve benzeri binaların yıpranmaya terk edilmemesi ve ekonomiye kazandırılması için, İşletme bütünlüğüne zarar vermemek kaydıyla özel veya tüzel kişilere kiraya verir.
 • Faaliyet konuları ile ilgili üretim ve işleme tesisleri kurmak üzere yurt içi ve yurt dışı özel ve tüzel kişi ve firmalarla iş birliği yapar, ortaklık kurar ve faaliyete geçmesini sağlar.
 • Yurt içi ve yurt dışı firmalarla patent, lisans, teknik beceri ve benzeri anlaşmaları yapar, bilgi ve teknolojiyi mer'i mevzuata göre satar ve satın alır.
 • İşletme yönetimi, proje, araştırma, fizibilite ve benzeri mühendislik hizmetlerini yapar ve yaptırır.
 • Çalışma konuları ile ilgili beceri kazandırma seminerleri ve kurslar düzenler veya düzenletir.

TİGEM İşletmeleri

TİGEM'in Karacabey, Kazımkarabekir, Koçaş, Konuklar, Malya, Polatlı, Sultansuyu, Türkgeldi, Ulaş, Altınova, Anadolu, Atatürk, Boztepe, Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman, Gökhöyük, Gözlü işletmeleri bulunmaktadır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.