Tanrıbermiş Beyliği

Tanrıbermiş Beyliği, Batı Anadolu'da 11. yüzyılda var olmuş küçük ve kısa ömürlü bir devlet.[1]

Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya akın eden Türkmen beylerinden olan Tanrıbermiş Bey 1074 yılında Efes'i alarak beyliğini ilan etti.

1098 yılında Birinci Haçlı Seferi sırasında I. Aleksios komutasındaki Haçlı ve Bizans orduları tarafından Efes'in geri alınmasıyla beylik yıkılmıştır.

Kaynakça

  1. Prof. Yaşar Yücel - Prof. Ali Sevim:Türkiye tarihi vol I, AKDTYKTTK Yayınları, 1991, pp 174
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.