Tanrı adları

Bu maddenin veya maddenin bir bölümünün gelişebilmesi için konuda uzman kişilere gereksinim duyulmaktadır.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Konu hakkında uzman birini bulmaya yardımcı olarak ya da maddeye gerekli bilgileri ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.
Athanasius Kircher'in Oedipus Aegyptiacus (1652–54) isimli eserinde '"Tanrı adları" ile alâkalı olarak çizdiği bir diyagram. Biçem ve şekil olarak tipik bir mistik geleneği yansıtan bu şema, erken teoloji döneminin Erken Aydınlanma Çağı'nın Kategori ve teşkilat kavramlarıyla din ile simyanın birleşerek ortaya çıkardığı biçimi belki de daha çok Tanrı'nın bir düşünsel görüntüsünü yansıtmaktadır.

Tanrı adları ya da mukaddes isimler, monoteist anlamdaki tekil bir tanrı inancında, Tanrı'ya karşı litürji veya dua aracılığıyla hitap şeklini tasvir ederler.[1]

İslâm dininde

İslâm'da Tanrı'nın tasvir edilmesi Allah'ın 99 ismi ile gerçekleşir. İslâm i'tikadı,

Allâh’û-Celle-Celâle’hû'dan gâyrı tanrı mevcut değildir

ifadesi ile beyân olunur. İslâmiyet'in kabul ve tasdik edildiği anlamına gelen bu ifade,

Âlemlerde hiçbir tanrı yoktur, ama sadece Allâh’ûr-Râhman’ûr-Râhîym

anlamına gelir ki, O'ndan başka tüm olası ilâhların mevcut olabileceği ihtimâlini de dışlamış olmaktadır.

Mecûsî dinlerde

İslâmiyet'te Allâh’ûr-Râhman’ûr-Râhîym olarak adlandırılan Tanrı, Mecûsîler'e göre ise "Yezdân" (Tüm hayırların yaradanı olan "Hayır Tanrısı") olarak bilinmekteydi.[2] Zerdüştlük'te de İslâmiyet'e benzer bir şekilde Tanrı 101 isimle tasvir edilir.

Kaynakça

  1. Baesler, E.J. "Spiritual Leadership in the Entrepreneurial Business: A Multifaith Study." Journal of Ecumenical Studies. 2001. pp.196–217
  2. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Cilt 10, Sahife 491, Feza Gazetecilik, Yenibosna, İstanbul.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.