Tannu-Ola Dağları

Tannu-Ola (Moğolca: Tagnin Nuruu (Tan Yeri Dağları[1])/Tuvaca: Таңды-Уула) Sibirya'nın güneyinde dağ sırası, Moğolistan ile Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Cumhuriyeti arasında uzanır.

Rusya Federasyonu'ndaki Altay Özerk Türk Cumhuriyetinin Altay Dağlarından doğuya doğru yaklaşık 560 km boyunca uzanır. Dorukların ortalama yüksekliği 2,500-2,700 m'dir. Yükseklik, Batı Tannu-Ola'daki Sagli'de 3,061 m'ye, Doğu Tannu-Ola'daki Despen'de ise 2,591 m'ye ulaşır. Dağların sularını kuzeye doğru akan Tuva Türkçesinde Ulug-Hem veya bilinen adıyla Yenisey Nehri ile güneydeki Hövsgöl'e doğru akan nehirler toplar. Yenisey'in Batı Tannu-Ola'dan geçen kolları arasında Aniyak-Çirgaki, Şemi, Çadaana ve Torgalıg sayılabilir; Doğu Tannu-Ola'dan geçen başlıca kolları ise Elegest, Ungeş ve Macegay'dır.

Dağların Tuva tarafındaki kuzey yamaçları bataklık ormanlar (tayga), Moğolistan tarafındaki güney yamaçları ise steplerle kaplıdır; daha yüksek kesimlerde tundralara rastlanır. Rusya Federasyonuna bağlı özerk Türk ülkesi Tuva Cumhuriyeti ile Moğolistan arasındaki sınır dağların güney yamaçlarından ya da bu yamaçların çok yakınından geçer. Yine sıradağların güneyinde büyük bölümü Moğolistan'da küçük bir kısmı ise Rusya Federasyonu sınırları içerisinde kalan Ubsa Gölü bulunur.

Referanslar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.