Taman Yarımadası

Taman Yarımadası (Adigece: Темэн; Темэнык1э), Rusya'da Krasnodar Kray'da bataklıklı yarımada. Azak Denizi'nin (Adigece: Хы Мыут1э) güneydoğusunu kapatır. Karşısındaki Kerç Yarımadasından Kerç Boğazı (Adigece: Хы Т1уалэ) ile ayrılır.

Aşağı-yukarı 1870'te bir harita.

Taman Yarımadası bir Adige bölgesi iken Kırım Hanlığı'na bağlanmış, 1783'te Kırım Hanlığı'nın Rusya'ya ilhak edilmesi üzerine, Ruslar tarafından etnik temizlik yoluyla Adige ve Nogaylar'dan temizlenmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.