Tahir Musa Ceylan

Bu maddenin veya sayfanın tarafsızlığı konusunda kuşkular bulunmaktadır.
Ayrıntılar için lütfen ilgili tartışma sayfasına bakınız.
Şablonu çıkarmadan önce lütfen şablonun yardım sayfasını inceleyiniz. (Ocak 2014‎)
Tahir Musa Ceylan
Doğum 1956
Çanakkale
Meslek Şair, yazar
Dönem 1986 - günümüz
Tür Dramatik şiir
Postmodern roman
Konu Kırsal kesim
Kasaba gerçeği
Psikolojik tahlil
Edebî akım Büyülü gerçekçilik
İnternet sitesi

Notlar

Depresyonun Şiiri'nin 2004 yılında, yeni şiirler eklenerek ikinci baskısı yapılmıştır.
Tahir M. Ceylan
Tam adı Tahir Musa Ceylan
Doğumu 1956
Çanakkale Yenice Nevruz
Çağı Çağdaş felsefe
Bölgesi Batı felsefesi
Okulu Rasyonalizm
İlgi alanları Nörofelsefe
Psikofelsefe
Zihin felsefesi
Benlik felsefesi
Önemli fikirleri Dışlaşmak[1][2]
Ortak benlik[2][3]
Nesne benliği[4]
Ortaklık içgüdüsü
İçgüdü ikamesi[5]

Tahir Musa Ceylan (d. 1956, Çanakkale) şair, romancı, düşünür. Edebiyat, felsefe ve sanatla ilgili çalışmalarının ilk döneminde fotoğraf sergileri açmış olmakla birlikte, daha çok fotoğraf estetiği ve tarihi üzerine yazılarıyla tanınmış, 1988 yılında Fotoğraf Estetik ve Görüntü Üzerine Denemeler isimli ilk kitabı çıkmış, 80'li yıllarda in vivo isimli edebiyat/felsefe dergisini yayımlamış ve İstanbul Tabip Odası Bülteni’nin sanat sayfalarını düzenlemiştir.

Şairliği

İlki 1986 da Sanat Olayı'nda, sonraki şiirleri Hürriyet Gösteri, Düşün, Edebiyat ve Eleştiri, Ünlem, İle, Akatalpa, Hayal dergilerinde yayımlanmış, 1988 yılında Depresyonun Şiiri adıyla ilk şiir kitabı basılmıştır. 80'li yılların şairlerindendir, ruhu öne alan, çağrışımlara yaslanan, dizelerde değil, bütünde anlam doğuran, imgeci, yoğun, dramatik bir şiir anlayışı vardır. İlk dönem şiirlerini Depresyonun Şiiri I(1988) ve Depresyonun Şiiri II(2004) kitaplarında, son dönem şiirlerini ise Aşka İnanası Geliyor(2013) adlı kitabında toplamıştır.

Romancılığı

2005 yılında basılan ilk romanı İçi Yoksul yetmişli yılların sonunda Çanakkale'nin Yenice kasabasından öğrenim görmeye geldiği Ankara'da kültür şoku ve duygusal travmalar yaşayan bir gencin iç dünyasını ele alır. 2008 yılında yayımlanan Kestane Kıranında Kadınlar romanında [6] ise 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarında Mavruz isimli kurgusal bir köyde bir kadın ana karakter üzerinden sürekli olumsuzluklarla boğuşan bir ailenin hayata tutunma mücadelesi, arka planda da köyün hikâyesi anlatılmaktadır. Yerel bir dil kullanılan romandaki bazı karakterler ve köyde meydana gelen felaketler yazarın doğum yeri olan Nevruz köyündeki yaşanmışlıklardan esinlenmiştir. Sonraki romanları Yarım Adamın Aşkları(2009), Elli Yıl Sonra Kül(2010) ve Bir Zamanlar Bakırköy(2011) şeklinde sıralanır.
Edebi üslup olarak yazar, dil ve kurguyu bütünler, zaman zaman şiir diliyle nesir dili ayrımını ortadan kaldırır, anlatımın gücünü arttırmak için sayısız metafor kullanır. Romanlarında ana öykü tek başına ilerlemez, çok sayıda yan öykü zaman zaman merkeze alınarak ana öyküyü taşır. Akışta şaşırtıcı karakterler aniden ortaya çıkarak farklı hayatları öykünün içine alır. Ana öykü, kesintisiz ve tekdüze değil, çeşitlenerek ancak bölünmeden ilerler. Ayrıntılar dört bir yana dağılsa bile bir kopukluk duygusu hissedilmez[7] ve anlatı epik dilden ayrılmaz. Bazı yapıtları edebiyat seçkilerinde yer almıştır[8] Romancılığında, coşkulu bir özgürlükle rafine bir kulvarda ürettiği söylenmiştir.[9].

Düşünürlüğü

25 yıla yakın bir süredir Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi Aylak Bilgi Köşesi'nde nöro-psiko-felsefe içerikli denemeleri yayımlanan yazarın bu yazıları Aylak Bilgi, Aylak Yazılar, Aylak Düşünceler ve Aylak Fikirler isimleriyle kitaplaştırılmıştır[10]. Ceylan 2015 yılında Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü'ne Öğretim Üyesi olarak atanmıştır[11]

Bilgiye dayalı mantıkçı bir felsefenin izini süren Ceylan, Jung'un kolektif bilinçaltı düşüncesinin üzerine oturttuğu ve bütün insan türünün tek bir benliği olduğunu varsayan ortak benlik kavramını geliştirmeye çalışmaktadır. Buna göre insanın ortak yapısı olan DNA sahici olandır. İnsan sahici olanın yeryüzündeki işleme şeklidir, o nedenle de geçici bir bileşimdir, dünyanın o günkü koşullarında, o günün malzemesinden üretilmiş gündelik bir aracıdır. Sahici ve temel yapının içgörü yoluyla kendi benliğiyle ilgili oluşturduğu kurgu ortak benliktir. Ortak benlik yeryüzüne çıktığı andan itibaren deneyüstü ve öznel yapısını nesnel hale dönüştürür.
Yeryüzündeki macera bir "dışlaşma" işleminden ibarettir.
İnsanlar arasında ortak benlik kaynaklı bir bağ vardır. Kant’ın usa verdiği deneyüstü bilgi çıkarma işi ortak benlikte kodlu, önceki kuşakların ürettiği ve aşama aşama ortak canlıya eklediği bir kapasitedir. O nedenle bilgi, önceki kuşaklarda deneyden çıkmış, ama şimdiki kuşakların kullanımında deneyüstü olmuştur.[12][13][14]

Yapıtları

Dış bağlantılar

Kaynakça

 1. Ceylan TM, Benlik oluşumunda nörofelsefi temellendirme, Başka, 2011 Sayı 7, 276-313.
 2. 1 2 Ceylan ME, Externalization: Neuropsychoanalytic Basis of the Self, RCHP, 2010;4(1-2):37-56
 3. Bektaşoğlu Y. Ortak Benlik; Ayraç Dergisi, Ekim 2012; 36
 4. Ceylan TM, Nesne Benliği-Psikofelsefi Bütünleştirme, Ayrıntı Yayınları,İstanbul, 2012
 5. Ceylan ME, Maner F, Substitution of Instinct , Anatolian Journal of Psychiatry 2012;13:89-90
 6. http://www.kanatkitap.com/index.php?option=com_kanat&func=detail&Itemid=33&id=79
 7. A. Ömer Türkeş. Tam da Hayat Gibi, Radikal Kitap, sayı 50 sayfa 4-5 2010
 8. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CQ7yC_7it_EJ:www.kitapturk.com/books/Kitap/72653/Hayatin_Seyri.htm+hayat%C4%B1n+seyri&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
 9. http://www.insanokur.org/?p=14281
 10. http://016e75b.netsolhost.com/ozgecmis_yeni.htm
 11. http://www.uskudar.edu.tr/felsefe.php
 12. Tahir M. Ceylan, Aylak Fikirler Arcan Prodüksiyon İstanbul 2010
 13. http://016e75b.netsolhost.com/koseyazilar/tmc_thoughts.html
 14. https://docs.google.com/document/pub?id=1RF7j539omZJ21MBxjCj6x6DlzIYHgXhGkZtzuUe3TTI

Notlar

  This article is issued from Vikipedi - version of the 4/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.