Tahıl

Tahıl ya da hububat genellikle buğdaygillerden hasat edilen ürünlere ve onların tohumlarına verilen addır.

Yulaf, arpa ve buğdaydan yapılmış tahıl ürünleri

Dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunan, yiyecek olarak tüketilen bitki ürünleridir. Günlük hayatta ekmek ve ürünlerinin yapımlarında un halinde kullanılırlar. Bununla beraber kullanım alanları geniş olan ürünledir. Bu Familyanın 400 civarında cins ve 4500 civarında tür içerdiği bilinmektedir.[1] Tahılların dünyada 614 milyon hektar üzerinde işlendiği bilinmektedir.[1] Tahılların ülkelere ve bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Yakın Doğuda buğdayın yaygın olduğu gözlenirken, Uzak doğu ülkelerinde Pirinç olduğu görülmektedir.[1]

İngiltere'de bir buğday tarlası

Dünyada Tahıl Üretim Miktarları

Tahıl Dünya üretimi
(milyon (106) metrik ton)
Ayrıntı
2012201120101961
Mısır 872 888 851 205
Pirinç[2] 720 725 703 285
Buğday 671 699 650 222
Arpa 133 133 124 72 Tarıma elverişsiz arazilerde, çok soğuk yerlerde üretilir. Hayvan yemi olarak kullanılır.
Sorgum 57 58 60 41 Asya ve Afrika'da popüler bir yem bitkisidir.
Darı 30 27 33 26
Yulaf 21 22 20 50
Çavdar 15 13 12 12 Soğuk mevsimlerde önemlidir.
Tritikale 14 13 14 35 Buğday ve çavdar hibrid bir bitkidir.
Karabuğday 2.3 2.3 1.4 2.5
Fonio 0.59 0.59 0.57 0.18 Afrika'da yiyecek olarak tüketilir.
Kinoa 0.08 0.08 0.08 0.03 Andlar'da yetişen bir bitkidir.

Tahıl çeşitleri

Serin iklim tahılları

Tavuklar genellikle buğday gibi tahıllarla beslenirler.

Sıcak iklim tahılları

Kaynakça

  1. Sepetoğlu, Hasan. Tarla Bitkileri 1. E.Ü.Yayınları.
  2. The weight given is for paddy rice

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.