Tacizade Cafer Çelebi

Tacizade Cafer Çelebi (d. 1452 veya 1459- ö. 1515) 15. yüzyılın Amasyalı divan edebiyatı şair ve yazarı, devlet adamı.

Tacizade Cafer Çelebi
Doğum 1452 veya 1459[1]
Amasya
Ölüm 1515
İstanbul
Meslek Divan edebiyatı şair ve yazarı, devlet adamı, hattat

Daha ziyade nesirleriyle tanınan Tacizade'nin; Türkçe, Farsça kaside ve gazelleri de vardır. Daha çok İstanbul ve güzelliklerini anlattığı Hevesname adlı mesnevisi ile tanınmaktadır. Ayrıca II. Bayezid ve I. Selim zamanlarında nişancılık ve kazaskerlik gibi idari görevler de üstlenmiştir. 1514'te İran Seferi'ne katılmış savaştan sonra ise Şah İsmail'in karısı Taçlı Begüm ile evlendirilmiştir. Sefer dönüşünde ise Sultan Selim tarafından, askeri itaatsizliğe sevk etmekten suçlu bulunmuş ve idam edilmiştir.[2]

Cafer Çelebi, divan şiirini 16. yüzyılda orijinal tasvir ve hayalleriyle milli bir mecraya sevk etmiştir. Kendinden önceki büyük şairlerden Şeyhi ve Ahmed Paşa'yı sert bir dille tenkit ederek, onları İran taklitçiliği ve tercümecilikle suçlamıştır. Gerçek şairliğin taklit ve tercümeden arınmış ve o zamana kadar söylenmemiş sözler söylemekle olabileceğini ifade etmiştir. Eserlerinin en önemli özelliği yaşadığı devrin gündelik hayatını yansıtan zengin malzemeyle dolu olmasıdır.[3]

Eserleri

  • Hevesname
  • Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi
  • Münşeat
  • Türkçe ve Farsça şiirlerini topladığı divanı

Enisü'l-Arifin (Farsçadan tercüme) Kus-name (Bugüne ulaşan hiçbir nüshası yok.)

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. P. Bearman; Th. Bianquis; C.E. Bosworth; E. van Donzel; W.P. Heinrichs, (Edl.) (2015), "D̲j̲aʿfar Čelebi" - Encyclopaedia of Islam (2 bas.), Brill Online, 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 17 Nisan 2020
  2. Grolier İnternational Americana Encyclopedia. Medya Holding A.Ş. 1993. ISBN 07172-9646-6.
  3. Şentürk, Ahmet Atilla (Mart 2019). Osmanlı Şiiri Antolojisi (10 bas.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. ss. 114-115.

İleri Okuma

A. Çağrı Başkurt, Kaan Doğan, Tâcîzâde Cafer Çelebi ve Mahrûse-i İstanbul Fetihnâmesi, Libra Kitap, 2020

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.