Tabiin

Tâbiîn (Arapça: تَابِعُونْ ; tâbiûn / tâbi olanlar), Sahabeleri görmüş ve onlarla bir şekilde irtibat kurmuş olan Müslümanlara verilen bir İslâm dinî terimidir. Bu kavramdan hareketle Tabiinleri görmüş ve onlarla irtibat kurmuş Müslümanlara da Tebeut tabiin denir.

Tâbiîn listesi

Tâbiînlerden ilk olarak Hicrî 30 yılında Zeyd bin Mamar bin Zeyd, en son da H.S. 180 yılında Halef bin Halife ölmüştür. Çoğu tabiin, Sahabe'den kalan İslâmî âdetleri sonraki Müslümanlara iletmeyi görev bilirlerdi.[1]

Kaynakça

  1. Siddiqi, Muhammad (1993). Hadith Literature. Oxford: The Islamic Texts Society. s. 29. ISBN 0946621381.
  2. Ahnaf ibn Qais

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.