Tabak

  • Tabak: İçine yiyecek koymaya yarayan az derin kap.
  • Tabaklama: Hayvan derisini kullanılabilir hâle getirmek için uygulanan işlemlerin tümü.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.