Taşınma

Taşınma,[1] Hristiyan teolojisinde gelecekte yaşanacağı inanılan İsa Mesih'in müritlerini cennete götürmek için Dünya'ya inmesidir. Hristiyanlık'ta bu doğaüstü hadiseden sonra dünyanın felaket, daha sonra da milenyum denilen döneme gireceğine inanılır.

Felaket

Felaket (veya büyük felaket) taşınmadan sonra olacağı farz edilen hayattır. Çoğu Hristiyan bu dönemin yaklaşık yedi yıl süreceği konusunda hemfikirdir. Bu yıllar sırasında Mesih Karşıtı'nın (Antikrist) dünyanın kontrolünü ele geçireceğine inanılır.

Milenyum

Milenyum, taşınma ve felaketten sonra Hristiyanların dünyada şan içinde yaşayacaklarına inandıkları dönemdir. Ayrıca bin yıl (bir milenyum) boyunca İsa Mesih'in dünya üzerinde tam kontrole sahip olacağına da inanılır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.