TBMM 3. dönem milletvekilleri listesi

TBMM 3. dönem milletvekilleri listesi, 1 Kasım 1927 - 26 Mart 1931 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki tüm milletvekilleri Halk Fırkası'ndan seçildi.

Seçim BölgesiMebus
AdanaHilmi Uran
Kadri Ramazanoğlu
Mehmet Kusun
Zamir Damar Arıkoğlu
Afyonkarahisarİzzet Akosman
Ruşen Eşref Ünaydın
Ali Çetinkaya
Ali Haydar Çerçel
İzzet Ulvi Aykurt
Musa Kazım Tunç
AksarayAhmet Besim Atalay
Musa Kazım Gürel
Mehmet Neşet Özercan
AmasyaAhmet Esat Uras
İsmail Hakkı Mumcu
Mehmet Nafiz Aktin
AnkaraMustafa Kemal Atatürk
Ali Kütükçüoğlu
Halit Ferit Mıhcıoğlu
İhsan Pehlivanlı
Rifat Araz
Sami Çölgeçen
Şakir Kınacı
Talat Sönmez
AntalyaAhmet Saki Derin
Ahmet Cemal Tunca
Hasan Pırıltı
Rasih Kaplan
Süleyman Şevket Demirman
ArtvinAsım Us
Mehmet Ali Okar
AydınEmin Fikri Eralp
Mazhar Germen
Mithat Aydın
Hasan Tahsin San
Reşit Galip
BalıkesirŞuuri Hoşafcı
Emin İnan
Fahrettin Tiritoğlu
Hayrettin Karan
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Kâzım Özalp
Mehmet Ülkü
Mehmet Emir
Osman Niyazi Burcu
Mehmet Sadık Deniz
Bayazıt (Doğubeyazıt)Halit Bayrak
İhsan Tav
Şefik Baydar
BilecikSüleyman Asaf İlbay
Fikret Onuralp
İbrahim Çolak
Rasim Celalettin Öztekin
Bitlisİlyas Sami Muş
Muhittin Temoçin
Muhittin Başay
BoluCemil Arıcan
Cevat Abbas Gürer
Emin Cemal Suda
Falih Rıfkı Atay
Hasan Cemil Çambel
Mehmet Şükrü Gülez
BurdurMustafa Şeref Özkan
Salih Vahit Eroğlu
BursaAhmet Münir Erhan
Asaf Süleyman Doras
Hasan Refet Canıtez
Esat Sagay
Mustafa Fehmi Gerçeker
Reşat Muhlis Erkmen
Refik Güran
Senih Bey
Şefik Lütfi Başman
Cebel-i Bereket (Osmaniye)Ali Rıza Bebek
Hüseyin Avni Zaimler
İhsan Eryavuz
Mehmet Sabri Toprak
Naci Eldeniz
ÇanakkaleMehmet Dinç
Samih Yalnızgil
Mehmet Şükrü Yaşin
Ziya Gevher Etili
ÇankırıMustafa Abdülhalik Renda
Mehmet Rifat Ünür
Ahmet Talat Onay
Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu
Çorumİsmail Kemal Alpsar
İsmet Eker
Mustafa Cantekin
Mehmet Münir Çağıl
Ahmet Ziya Tonguç
DenizliEmin Aslan Tokat
Ali Haydar Öktem
Kazım Samanlı
Mazhar Müfit Kansu
Necip Ali Küçüka
Yusuf Başkaya
Diyarbakırİbrahim Talî Öngören
İshak Işıtman
Kazım Sevüktekin
Ahmet Mithat Kalabalık[1]
Mehmet Rüştü Bekit
Zekai Apaydın
EdirneHasan Hayri Tan
Faik Kaltakkıran
Şakir Kesebir
Zeki Mesut Alsan
Elaziz (Elazığ)Fazıl Ahmet Aykaç
Hasan Tahsin Berk
Hüseyin Gökçelik
Ahmet Saffet Ohkay
Muhittin Çöteli
Mustafa Solmaz
Mehmet Naki Yücekök
ErzincanSaffet Arıkan
Aziz Samih İlter
Abdülhak Fırat
ErzurumAhmet Fikri Tüzer
Asım Möhördaroğlu
Hüseyin Aziz Akyürek
Nafi Atuf Kansu
Mehmet Nafiz Dumlu
Necip Asım Yazıksız
Hasan Tahsin Uzer
EskişehirAli Ulvi Bayrakdar
Emin Sazak
İsmail Besim Ardakut
Sait Bey
GaziantepRemzi Güres
Ali Cenani
Mustafa Ferit Arsan
Ali Kılıç
Reşit Ağar
Hafız Mehmet Şahin
GiresunMusa Kazım Okay
Ali Şevket Çolak
Tahir Karadeniz
Hakkı Tarık Us
Hacim Muhittin Çarıklı
GümüşhaneAli Fethi Okyar
Hasan Fehmi Ataç
Cemal Hüsnü Taray
Halil Boztepe
Mehmet Şevket Erdoğan
Hakkâriİbrahim Arvas
IspartaAhmed Mükerrem Karaağaç
Hafız İbrahim Demiralay
Hüseyin Hüsnü Özdamar
Mehmet Rıza Dinçay
İçel (Silifke)Hafız Emin İnankur
Mehmet Hakkı Saydam
İstanbulAbdülhak Hamit Tarhan
Fuat Ağralı
Ahmet Rasim Arık
Mustafa Edip Tör
Hamdullah Suphi Tanrıöver
İsmail Hakkı Erel
Ali Haydar Yuluğ
Refik Saydam
Ziya Karamürsel
İhsan Sökmen
Tevfik Kamil Koperler
Hüseyin Kavalalı
Yusuf Akçora
Ahmet Nurettin Berkol
Ahmet Hamdi Denizmen
Süreyya İlmen
Behiç Erkin
İzmirAhmet Enver Özgen
Hacı Hüseyin Öklem
Mustafa Kamil Dursun
Celâl Bayar
Mahmut Esat Bozkurt
Mustafa Necati Uğural
Mustafa Rahmi Köken
Ahmet Münir Akkaya
Ahmet Hamdi Aksoy
Şükrü Saracoğlu
Tevfik Rüştü Aras
Hüseyin Vasıf Çınar
KarsAhmet Ağaoğlu
Ahmet Sadri Hattuza
Halit Onaran
Hacı Bedir Fırat
Mehmet Bahaettin Öngören
Faik Permek
KastamonuAli Rıza Bey
Cemal Dolunay
Hasan Fehmi Tümerkan
Mehmet Mühto
Refik Ilgaz
Veled Çelebi İzbudak
KayseriAhmet Hilmi Kalaç
Burhanettin Binzet
Halit Mazhar Karakaya
Hasan Ferit Perker
İsmail Hakkı Altan
Mustafa Reşit Özsoy
KırklareliŞevket Ödül
Fuat Umay
Nahit Kerven
KırşehirAhmet Hazım Börekçi
Lütfi Müfit Özdeş
Yahya Galip Kargı
Kocaeliİbrahim Hakkı Tolon
İbrahim Süreyya Yiğit
Kemalettin Olpak
İsmail Hakkı Kılıçoğlu
Mehmet Ragıp Akça
Reşit Saffet Atabinen
Salah Yargı
KonyaAhmet Hamdi Dikmen
Fuat Gökbudak
Hacı Bekir Sümer
Hüseyin Hüsnü Konay
Halil İbrahim Nakıpoğlu
Kemal Zaim Sunel
Musa Kazım Onar
Mustafa Ulusan
Mehmet Naim Onat
Nevzat Tandoğan
Refik Koraltan
Tevfik Fikret Sılay
Mehmet Zühtü Durukan
KütahyaRecep Peker
Mehmet Nuri Conker
Cevdet Barlas
İbrahim Kazım Tahtakılıç
İsmail Hakkı Muşkara
Mehmet Niyazi Erenli
Ragıp Soysal
Malatyaİsmet İnönü
Abdülmuttalip Öker
Mehmet Fazıl Tümtürk
Hilmi Oytaç
Mahmut Nedim Zabcı
Vasıf Çinay
ManisaAkif Öztürk
Bahri Sarıtepe
Mehmet Kani Karaosmanoğlu
Kemal Gürol
Mehmet Sabri Toprak
Ahmet Mithat Kalabalık[2]
Mustafa Fevzi Sarhan
Osman Erçin
Saim Uzel
Mehmet Yaşar Özey
MaraşAbdülkadir Emirmahmutoğlu
Yusuf Behçet Gücer
Mehmet Erten
Mehmet Mithat Alan
Mehmet Nurettin Akkın
MardinAbdürrezzak Şatana
Ali Rıza Erten
İrfan Ferit Alpaya
Mehmet Nuri Ural
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
MersinAli Münif Yeğenağa
İsmail Hakkı Ramazanoğlu
MuğlaAli Nazmi Özügür
Mehmet Nuri Tuna
Yunus Nadi Abalıoğlu
Şükrü Kaya
NiğdeMahmut Faik Soylu
Ali Galip Yenen
Halit Hami Mengi
Ata Atalay
OrduHalil Sıtkı Kumru
Ahmet Hamdi Yalman
Hasan Fahri Güler
İsmail Çamaş
Mehmet Recai Baykal
Ahmet Şevket Akyazı
RizeAkif Akyüz
Ahmet Fuat Bulca
Ali Zırh
Mehmet Atıf Tüzün
Esat Özoğuz
Hasan Cavit Belül
SamsunSüleyman Adil Okuldaş
Ali Rana Tarhan
Asım Sirel
Hüseyin Avni Aktulga
Ethem Tuncay
Nusret Sadullah Ayaşlı
SiirtHalil Hulki Ayrım
Mahmut Nedim Soydan
SinopMehmed Refik Kakmacı
Recep Zühtü Soyak
Yusuf Kemal Tengirşenk
SivasYusuf Ziya Başara
Necmettin Sadık Sadak
İbrahim Alaettin Gövsa
Şemsettin Günaltay
Abdürrahman Rahmi Katoğlu
Rasim Başara
Remzi Çiner
ŞebinkarahisarMehmet Emin Yurdakul
İsmail Sabuncu
Mehmet Tevfik Yücel
TekirdağFaik Öztrak
Mehmet Cemil Uybadın
Celal Nuri İleri
TokatHüseyin Hüsnü Sarı
Salih Süreyya Gençağa
Ali Şevki Berker
Bekir Lütfi Çiftçi
Mustafa Sabri Süsoy
TrabzonAbdullah Okyay
Ali Pulat
Arif Sayıl
Hasan Saka
Ahmet Hamdi Ülkümen
Süleyman Sırrı Gedik
Ali Şefik Başman
Süleyman Daniş Eyüboğlu
UrfaAli Saip Ursavaş
Hasan Ferit Güven
Mahmut Odabaşı
Mehmet Refet Ülgen
Refet Topçuoğlu
VanHakkı Ungan
Münip Boya
YozgatMehmet Avni Doğan
Ahmet Hamdi Altıok
Salih Bozok
Süleyman Sırrı İçöz
Tahsin Çoşkan
ZonguldakCelal Sahir Erozan
Halil Türkmen
Hüsnü Kortel
Mehmet Nazif Sirel
Ahmet Ragıp Özdemiroğlu
Mehmet Rifat Vardar
Tunalı Hilmi

Dipnotlar

  1. 22 Aralık 1927 tarihinde istifa etti.
  2. 1 Kasım 1929 tarihindeki ara seçimle mebus oldu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.