TBMM 2. dönem milletvekilleri listesi

TBMM 2. dönem milletvekilleri listesi, 11 Ağustos 1923 - 26 Haziran 1927 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki tüm milletvekilleri Halk Fırkası'ndan seçildi.

Seçim BölgesiMebus
Adanaİsmail Safa Özler
Mehmet Kusun
Zamir Damar Arıkoğlu
AfyonkarahisarAli Çetinkaya
İzzet Ulvi Aykurt
Kamil Miras
Musa Kazım Tunç
Ruşen Eşref Ünaydın
Mehmet Sadık
AksarayAhmet Besim Atalay
Vehbi Çorakçı
Mehmet Neşet Özercan
AmasyaAli Rıza Özdarende
Ahmet Esat Uras
Mehmet Nafiz Aktin
Osmanbey Selmen
AnkaraMustafa Kemal Atatürk
Ali Fuat Cebesoy
Ali Kütükçüoğlu
Mustafa Hilmi Çayırlıoğlu
İhsan Pehlivanlı
Ömer Mümtaz Tambi
Şakir Kınacı
AntalyaAhmet Saki Derin
Hasan Pırıltı
Mahmut Murat Şerefli
Rasih Kaplan
ArdahanHalit Karsıalan
Hasan Tahsin Uzer
Talat Sönmez
ArtvinHilmi Gür
Aydınİzzettin Çalışlar
Mazhar Germen
Mithat Aydın
Reşit Galip
Hasan Tahsin San
Zekai Apaydın
Bayazıt (Doğubeyazıt)Süleyman Sudi Acarbay
Şefik Baydar
BigaMehmet Dinç
Samih Yalnızgil
Mehmet Şükrü Yaşin
BitlisMuhittin Başay
Sofrasur Asizade Resul Bey
BoluCevat Abbas Gürer
Emin Cemal Suda
Falih Rıfkı Atay
Mehmet Şükrü Gülez
Mehmet Nuhoğlu
Bozok (Yozgat)Ahmet Hamdi Altıok
Mehmet Avni Doğan
Salih Bozok
Süleyman Sırrı İçöz
BurdurHüseyin Çelikbaş
Mustafa Şeref Özkan
BursaAli Hikmet Ayerdem
Mustafa Fehmi Gerçeker
Necati Kurtuluş
Sakallı Nurettin
Osman Nuri Özpay
Hasan Refet Canıtez
Canik (Samsun)Cavit Paşa
Süleyman Necmi Selmen
Talat Özüdoğru
Cebel-i Bereket (Osmaniye)Hüseyin Avni Zaimler
İhsan Eryavuz
ÇatalcaŞakir Kesebir
ÇorumHüseyin Ferit Törümküney
İsmail Kemal Alpsar
İsmet Eker
Mehmet Münir Çağıl
Ahmet Ziya Tonguç
Mustafa Cantekin
DenizliKazım Samanlı
Ali Haydar Öktem
Mazhar Müfit Kansu
Necip Ali Küçüka
Yusuf Başkaya
Dersim (Tunceli)Ahmet Şükrü Kulualp
Feridun Fikri Düşünsel
DiyarbekirCavit Ekin
Feyzi Pirinççioğlu
İbrahim Talî Öngören
Mehmet Nuri Budak
Abdurrahman Şeref Uluğ
Ziya Gökalp
Mehmet Zülfü Tigrel
EdirneCafer Tayyar Eğilmez
Faik Kaltakkıran
Hüseyin Rıfkı Bey
Elaziz (Elazığ)İsmail Cevat Çobanlı
Hüseyin Gökçelik
Muhittin Çöteli
Mustafa Solmaz
Mehmet Naci Karaali
Süleyman Karakaya
Erganiİhsan Sağlam
İhsan Hamit Tiğrel
Kâzim Bey (Oral)
Ertuğrul (Bilecik)Ahmet İffet Mercimekoğlu
Fikret Onuralp
Halil Işık
İbrahim Çolak
Rasim Celalettin Öztekin
ErzincanAbdülhak Fırat
Mehmet Hamdi Arpağ
Mehmet Sabit Sağıroğlu
ErzurumBahri Sarıtepe
Mehmet Cazım Duru
Halet Sağıroğlu
Münir Hüsrev Göle
Raif Dinç
Rüştü Paşa
Ziyaeddin Gözübüyük
EskişehirAbdullah Azmi Torun
Ali Ulvi Bayrakdar
Mehmet Arif Bey
Emin Sazak
GaziantepRemzi Güres
Ali Cenani
Mustafa Ferit Arsan
Ali Kılıç
Hafız Mehmet Şahin
GeliboluCelal Nuri İleri
GençAli Haydar Bey
Muhittin Temoçin
GiresunHacim Muhittin Çarıklı
Hakkı Tarık Us
Musa Kazım Okay
Ali Şevket Çolak
Tahir Karadeniz
GümüşhaneCemal Hüsnü Taray
Hasan Fehmi Ataç
Veysel Rıza Zarbun
Zeki Kadirbeyoğlu
HakkâriAsaf Süleyman Doras
Mehmet Nazmi Dilaveroğlu
IspartaHüseyin Hüsnü Özdamar
Hafız İbrahim Demiralay
Ahmed Mükerrem Karaağaç
İçel (Silifke)Hafız Emin İnankur
Tevfik Marlalı
İstanbulAbdurrahman Şeref
Abdülhak Adnan Adıvar
Ahmet Hamdi Denizmen
Ahmet Muhtar Mollaoğlu
Ali Rıza Bebek
Behiç Erkin
Edip Servet Tör
Refet Bele
Fevzi Çakmak
Tevfik Kamil Koperler
Fuat Ağralı
İsmail Hakkı Erel
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Ali Haydar Yuluğ
Hüseyin Rauf Orbay
İhsan Sökmen
İsmail Canbulat
Musa Kâzım Karabekir
Ali Fethi Okyar
Refik Saydam
Süleyman Sırrı Aral
Yusuf Akçora
Ziya Karamürsel
İzmirFahrettin Altay
Mustafa Kamil Dursun
Celâl Bayar
Mahmut Esat Bozkurt
Mustafa Necati Uğural
Mustafa Rahmi Köken
Ahmet Münir Akkaya
Ahmet Hamdi Aksoy
Şükrü Saracoğlu
Tevfik Rüştü Aras
Seyit Bey
Kangırı (Çankırı)Ahmet Talat Onay
Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu
Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar)Binbaşızade Rıza Bey
Ali Sururi Tönük
İsmail Sabuncu
Mehmet Emin Yurdakul
Karesi (Balıkesir)Ahmet Süreyya Örgeevren
Şuuri Hoşafcı
Haydar Adil Müsteçaplıoğlu
Abdullah Hulusi Zarplı
Kâzım Özalp
Mehmet Emir
Mehmet Vehbi Bolak
Osman Niyazi Burcu
KarsAhmet Ağaoğlu
Ömer Tarım
KastamonuAhmet Mahir Efendi
Ali Nazmi Özügür
Ali Rıza Bey
Halit Akmansü
Hasan Fehmi Tümerkan
Mehmet Mühto
Necmeddin Molla Kocataş
Veled Çelebi İzbudak
KayseriAhmet Hilmi Kalaç
Halit Mazhar Karakaya
Nuh Naci Yazgan
Sabit Gözügeçgel
Ahmet Zeki Karakimseliler
KırklareliFuat Umay
Şevket Ödül
Şükrü Naili Gökberk
KırşehirAli Rıza Benli
Lütfi Müfit Özdeş
Mahbub Erdoğru
Mehmed Refik Kakmacı
Yahya Galip Kargı
KocaeliAhmet Şükrü Bey
İbrahim Hakkı Tolon
İbrahim Süreyya Yiğit
Mustafa Kerem
Mehmet Ragıp Akça
Saffet Arıkan
KonyaEyüp Sabri Hayırlıoğlu
Fuat Gökbudak
Hacı Bekir Sümer
Halil İbrahim Nakıpoğlu
Musa Kazım Onar
Mustafa Ulusan
Mustafa Feyzi Karaağaç
Mehmet Naim Onat
Refik Koraltan
Tevfik Fikret Sılay
KozanAli Saip Ursavaş
Ali Şadi Çelik
KütahyaAhmet Ferit Tek
Cevdet Barlas
Mahmut Faik Soylu
Mehmet Nuri Conker
Ragıp Soysal
Recep Peker
Mehmet Rıza Dinçay
Seyfi Aydın
Malatyaİsmet İnönü
Hilmi Oytaç
Hacı Bedir Fırat
Mahmut Nedim Zabcı
Reşit Ağar
MaraşAbdülkadir Emirmahmutoğlu
Mehmet Erten
Mehmet Mithat Alan
Mehmet Nurettin Akkın
Mehmet Tahsin Hüdayioğlu
MardinAbdülgani Ensari
Abdürrezzak Şatana
Ali Rıza Erten
Derviş Ural
Mehmet Necip Güven
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Menteşe (Muğla)Mehmet Esat İleri
Şükrü Kaya
Yunus Nadi Abalıoğlu
MersinAhmet Besim Özek
Mehmet Niyazi Ramazanoğlu
Muşİlyas Sami Muş
Osman Kadri Bingöl
Rıza Kotan
NiğdeAta Atalay
Ebubekir Hâzım Tepeyran
Ali Galip Yenen
Halit Hami Mengi
OrduAhmet Faik Günday
Halil Sıtkı Kumru
Ahmet Hamdi Yalman
İsmail Çamaş
Mehmet Recai Baykal
RizeAli Zırh
Ekrem Rize
Esat Özoğuz
Ahmet Fuat Bulca
Hasan Cavit Belül
Rauf Benli
Saruhan (Manisa)Abidin Bey
Ethem Büke
Kemal Gürol
Mehmet Sabri Toprak
Mustafa Fevzi Sarhan
Mehmet Nafiz Dumlu
Reşat Kayalı
Saim Uzel
Hüseyin Vasıf Çınar
Mehmet Yaşar Özey
SiirtHalil Hulki Ayrım
Mahmut Nedim Soydan
SinopKemalettin Sami Gökçen
Recep Zühtü Soyak
Rıza Nur
Yusuf Kemal Tengirşenk
SivasMehmet Halis Tarıkahya
Muammer Bey
Ömer Şevki Purut
Abdürrahman Rahmi Katoğlu
Rasim Başara
Şemsettin Günaltay
Yusuf Ziya Başara
SiverekCudi Paşa
Halil Fahri Gürmen
Abdulkadir Kadri Kürkcü
Mahmut Odabaşı
TekirdağFaik Öztrak
Mehmet Cemil Uybadın
TokatBekir Sami Kunduh
Mehmet Emin Bayav
Kamil Baştopçu
Mustafa Sabri Süsoy
TrabzonAbdullah Okyay
Ahmet Muhtar Cilli
Hasan Saka
Ahmet Hamdi Ülkümen
Mehmet Rahmi Eyüboğlu
Süleyman Sırrı Gedik
Ali Şefik Başman
UrfaAli Fuat Bucak
Hüsrev Gerede
Mehmet Refet Ülgen
Refet Topçuoğlu
Saffet Kemalettin Yetkin
Yahya Kemal Beyatlı
VanHakkı Ungan
İbrahim Arvas
Münip Boya
ZonguldakHalil Türkmen
Ahmet Ragıp Özdemiroğlu
Tunalı Hilmi
Yusuf Ziya Özenci

Dipnotlar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.