Türklerin Altın Kitabı

Türklerin Altın Kitabı
Yazarı Refik Özdek
Ülke Türkiye
Özgün dili Türkçe
Konu(lar) Türk askeri, sanat, bilim, ekonomi ve siyasi tarihi
Türü Tarih kitabı
Yayınevi Tercüman tesisleri
Sayfa sayısı 1082

Türklerin Altın Kitabı, Refik Özdek tarafından yazılan Türk tarih kitabıdır. Türklerin MÖ 1050 yılından başlayarak Türk Kurtuluş Savaşı'na kadar geçen süreçte askeri, bilim, sanat, siyasi, ekonomi alanındaki geçmişini anlatan 4 ciltlik seridir. Seri, 1990 yılında Tercüman tesislerinde basılmıştır. Serinin ilk cildi; Türk milletinin ortaya çıkışını, Alp Er Tunga, Altın elbiseli adam, Türk destanları, Büyük Hun İmparatorluğu, Oğuz Kağan, Batı Hun İmparatorluğu, Attila, Ak Hun İmparatorluğu, Tabgaç Devleti, Göktürk İmparatorluğu, Peçenekler, Orhun Yazıtları ve başka birçok eski Türk devletini konu almaktadır. Ayrıca bu devletlerin dillerini, kültürlerini, hükümdarlarını da anlatmaktadır. Serinin ikinci cildi; İslam'ın Türkler arasında yaygınlaşması, Karahanlılar, Gazneliler, Oğuzlar, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Harezmşahlar ve Türk beylikleri konu edilmiştir. Bu devletlerin kültürleri, dilleri ve hükümdarları da anlatılmıştır. Ayrıca kitapta Cengiz Han'ın Türk asıllı olduğu bu ciltte iddia edilmiştir. Cildin sonunda Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılmıştır. Osmanlı Devleti konusu oldukça ayrıntıyla anlatılmış ve seride en çok yer alan devlet olmuştur. Serinin üçüncü cildi ise sadece Osmanlı Devleti dönemine aittir. İmparatorluğun yükseliş dönemi anlatılmış, cildin sonunda ise duraklama devri anlatılmıştır. Osmanlı konusunda devirler hep padişah dönemlerine ayrılmıştır. Bütün Osmanlı padişahları ayrıntılarıyla ve dönemi olaylarıyla anlatılmıştır. Son ciltte ise Osmanlının duraklaması, gerilemesi ve çökmesi anlatılmıştır. Kitabın sonunda Kurtuluş Savaşı anlatılmıştır. Ayrıca Osmanlı terimleri ve Türk edebiyatına dair sözlük te yer almıştır. Bütün konu edilen devletlerin askeri, siyasi, bilim, sanat ve ekonomik dönemleri anlatılmıştır.

Kitabın yararlandığı kaynaklar

Kitap adı Yazarı Dili
Tarih-i Cevdet Ahmet Cevdet Paşa Türkçe
Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi Yusuf Akçora Türkçe
Büyük Tarih-i Umumî Ahmet Refik Altınay Türkçe
Türkiye Tarihi Ahmet Refik Altınay Türkçe
Âşıkpaşazâde Tarihi Âşıkpaşazâde Derviş Ahmet Âşıkî Türkçe
Oğuz Kağan Destanı Reşit Rahmeti Arat Türkçe
Nutuk Mustafa Kemal Atatürk Türkçe
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Nihat Sami Banarlı Türkçe
Gazavat-ı Hayreddin Paşa Barbaros Hayreddin Paşa Farsça
Eski Yurt Gabriel Bonvalot Fransızca
Türkler'in Denizciliği Mehmet Fuat Carım Türkçe
Tiryaki Hasan Paşa'nın Gazâları ve Kanije Savunması Vahit Çabuk Türkçe
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi İsmail Hami Danişmend Türkçe
Osmanlılar Albümü Şerif Kocaman Türkçe
Türkler'e Karşı Ermeni Komitecileri Altan Deliorman Türkçe
Hun Sanatı Nejat Diyarbekirli Türkçe
Şecere-i Terakime Bahadır Han Ebülgazi Farsça
Oruç Bey Tarihi Oruç Bey Edirneli Türkçe
Orhun Abideleri Ergin Muharrem Türkçe
Dede Korkut Kitabı Ergin Muharrem Türkçe
Çanakkale Anıları Esat Paşa Türkçe
Babür Fernand Gerard Fransızca
Bozkır İmparatorluğu René Grousset Fransızca
Osmanlı Devleti Tarihi Purgstal Hammer Fransızca
Abdülhamid-i Sâni'nin Notları İbnül Emin Mahmut Kemal Türkçe
Sultan Melikşah İbrahim Kafesoğlu Türkçe
Türk Edebiyatı Ahmet Kabaklı Türkçe
Osmanlı Tarihi Enver Ziya Karal Türkçe
Divanû Lugati't-Türk Kâşgarlı Mahmud Türkçe - Arapça
Seçmeler Kâtip Çelebi Farsça - Türkçe
Ege'nin Türk Kalma Savaşı Cemal Kutay Türkçe
Türkiye Tarihi A. de Lamartine Fransızca
Tarih-i Lütfî Lütfü Efendi Arapça - Türkçe
Gallipoli Moorehead İngilizce
Müneccimbaşı Tarihi Müneccimbaşı Ahmed Dede Arapça
Naîmâ Tarihi Naima Arapça - Türkçe
Osmanlı Tarihi Namık Kemal Türkçe
Neşrî Tarihi Neşrî Mehmet Efendi Farsça - Arapça
Osmanlı İmparatorluğu'nun Güney Siyaseti U. Cengiz Orhonlu Türkçe
Siyasî Vasiyetnameler Refik Özdek Türkçe
Büyük Türkiye Tarihi Yılmaz Öztuna Türkçe
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü Mehmet Zeki Pakalın Türkçe
Les Grands Courants de l'Histoire Universelle Jacques Pirennes Fransızca
Sibirya Friedrich Wilhelm Radlof Rusça
İslamic Art David Talbot Rice İngilizce
Tezkire 'Heşt-Behişt' Sehi Bey Arapça - Farsça
Tarih-i Solakzade Mehmet Hemdemî Solakzade Arapça - Osmanlıca
Tanzimat ve Yeni Osmanlılar İhsan Sungu Türkçe
Rumeli'den Türk Göçleri Bilal Şimşir Türkçe
18. Yüzyılda Türkler François Baron de Tott Fransızca
Guerre et Civilisation Arnold J. Toynbee İngilizce
Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi Osman Turan Türkçe
Osmanlı Tarihi İsmail Hakkı Uzunçarşılı Türkçe
Viyana Seferi Cevat Üstün Türkçe
Sefaretname Yirmisekizzade Çelebi Mehmet Efendi Arapça - Farsça
Divan Yunus Emre Arapça - Farsça - Eski Türkçe
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.