Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB), sigortacılık mevzuatına göre Türkiye'deki tüm sigorta ve reasürans şirketlerinin üye olmaya mecbur olduğu meslek kuruluşu. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca bir "tüzel kişiliği haiz kamu kurumu" olarak kurulmuştur.[1] Merkezi İstanbul'da olan birliğin başka bir yerde şubesi yoktur.

TSRŞB üyeleri sadece Türkiye'de kurulu sigorta ve reasürans şirketlerinden oluşur, acenteler gibi sigorta aracıları veya fertler üye olamaz.

Görevler

Sigortacılık Kanunu'nun 24. maddesinin 7. fıkrasında Birliğin görevleri şu şekilde sayılmaktadır:

1. Sigortacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek
2. Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak
3. Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak

Ancak Birlik, kendi web sitesinde[2] "misyon"unu (görevini) kanuna göre daha geniş bir kapsamda ele almıştır. Birliğin kendi kabul ettiği görevleri arasında, Kanunda belirtilenlerin yanı sıra; kamu idaresine danışma mahiyetinde görüş belirtmek, yurtdışındaki benzer kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve yan kuruluşlar kurmak da bulunmaktadır.

Tarihçe

Osmanlı İmparatorluğu'nda sigortacılık 1870'lerden itibaren yabancı şirketler tarafından başlatıldı. Sigortacılığın gelişmesiyle bu şirketler kendi aralarında örgütlenme ihtiyacı hissettiler ve "Türkiye Sigortacılar Sendikası"nı oluşturduklar. 1916'da bu kuruluşun adı "Türkiye'de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti" olarak değiştirildi. O dönemde Cemiyet'in 81 üyesi vardı.[3]

1923 yılında Türkiye'nin kurulmasının hemen ardından bu cemiyet feshedildi ve yerine "Sigortacılar Kulübü" kuruldu. 1927'de Kulübün adı "Sigortacılar Cemiyeti Daire-i Merkeziyesi" oldu. 1959 yılında Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında 7397 Sayılı Kanunun çıkarılmasıyla birlikte adı "Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği" ve nihayet 1975'te kabul edilen ana tüzük ile "Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği" olarak değiştirildi.[3]

1987 yılında çıkarılan ve Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapan bir kanun ile, Birliğe "kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu" statüsü verildi. Bir başka değişiklik sonucu Birliğin organ seçimlerinin hâkim nezaretinde yapılması benimsendi.[3]

Kaynakça

  1. "Sigortacılık Kanunu". 30 Mart 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2009.
  2. TSRŞB web sitesi 4 Temmuz 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., erişim tarihi 7 Haziran 2009
  3. TSRŞB web sitesi 7 Aralık 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., erişim tarihi 7 Haziran 2009
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.