Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 6974 sayılı yasa ile 22 Mayıs 1957 yılında kuruldu.

TKİ' nin amacı devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turp bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan ve programlar düzenlemek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini sağlamaktır. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu(TKİ)'nun genel merkezi Ankara'dadır. Bu genel müdürlüğe bağlı 4 adet Müessese Müdürlüğü ve bu kuruluşlara bağlı olarak çalışan 4 adet İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır. Müesseseler, Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi (ELİ), Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi(GELİ), Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi (SLİ), Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi(GLİ)'dir.

Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi(GELİ) ve  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi (SLİ) Özelleştirilmiş ve TKİ bünyesinden ayrılmıştır.

Sonuç olarak TKİ'ye bağlı 2 Müessese Müdürlüğü ve 1 İşletme Müdürlüğü kalmıştır. ( Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi (ELİ)-[Bağlı Çan Linyitleri İşletmesi(ÇLİ)], Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi(GLİ) )

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.