Türkiye Genç Komünistler Birliği

Türkiye Genç Komünistler Birliği
Kısaltma TGKB
Ardıl Emek Gençliği
Kuruluş 1975
Birleşme Halkın Kurtuluşu
Türkiye Devrimci Komünist Partisi
Tür Komsomol örgütü
Amaç Gençliği komünizm amacıyla örgütlemek
Merkez Yok (yasa dışı)

Türkiye Genç Komünistler Birliği (TGKB), gençlik içinde ilk olarak Halkın Kurtuluşu, ardından Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) görüşleri doğrultusunda faaliyet yürüten gençlik örgütü. Tüzüğünde "Komünizm okulu" olarak tanımlanan TGKB, örgütsel olarak bağımsız hareket eden, ancak siyasal ve ideolojik olarak TDKP'ye bağlı bir komsomol örgütlenmesi idi.[1][2]

Hakkında

TGKB'nin örgütlenmesine 1975 yılı sonlarında başlandı. Önce bazı büyük illerde il komiteleri kuruldu. Ardından örgütlenme 1976 yılında Türkiye çapında merkezileştirildi ve yaygınlaştırıldı.[3] TGKB üyelerinin büyük çoğunluğunun öğrenci değil işçi kökenli olmasını hedeflemiştir.[4]

TGKB'de siyasi faaliyetler Türkiye Devrimci Komünist Partisi'ne ideolojik siyasi planda bağımlılık, örgütsel planda bağımsızlık şeklindeki formüle edilmiştir. TGKB'nin programında genel siyasi taktiklerde bağımlılık, fakat somut gündelik siyasi faaliyetlerde serbestliği vardır.

TGKB, süreç içerisinde kendisini fesh etmiştir. O dönemki kadroların çoğu günümüzde Emek Partisi içinde faaliyet yürütmektedir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Yalçıner, Mustafa. "Türkiye Devrimci Komünist Partisi." Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi. 7. cilt. İstanbul: İletişim Yayınları, 1988, s. 2270.
  2. Türkiye Cumhuriyeti Sıkıyönetim Komutanlığı, İstanbul 1 Numaralı Askeri Mahkemesi, Türkiye Devrimci Komünist Partisi (T.D.K.P.) ve yan örgütleri hakkinda gerekçeli karar, 1984, syf 706.
  3. Genç Komünistler Birliği'nin Çalışması, Örgütlenmesi ve Gençliğin Güncel Sorunları, TDKP Parti Yayınları, no: 14, 1991.
  4. İşçilerin Parti Olarak Örgütlenmesi ve Üniversite Gençliği, Devrimin Sesi dergisi, sayı 203, 2001.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.