Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Ankara'da yerleşik olan bir sivil toplum kuruluşudur.

TESK'in logosu

1964 yılında yürürlüğe giren 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar yasası ile bugünkü yapısında etkinlik göstermeye başlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye'de bulunan esnaf ve sanatkarların örgütlendiği dernek ve mesleki birliklerin bir çatı altında toplanabileceği bir kuruluştur.

Metin Yurdanur tarafından yapılan TESK anıtı

Amacı

Konfederasyon amaçlarını,

 • Esnaf ve sanatkar oda, birlik ve federasyonları arasında koordinasyon
 • Esnaf ve sanatkarların mesleki çalışmalarında kamu yararı gözetilmesi için girişimlerde bulunmak
 • Esnaf ve sanatkarların Türkiye ve dünyada temsil edilmesi
 • Mesleki eğitimlerinin gelişimi, sorunlarının çözümü
 • Üyelerinin resmi kurumlar ve bakanlıklarla iletişimini sağlamak gibi ana başlıklar altında toplamaktadır.

Etkinlikleri

 • Esnaf ve sanatkarların sicil işlemleri
 • Mesleki eğitim ve çıraklık eğitimleri düzenlemek
 • Bankalar ve finans kuruluşlarından üyelerine finans desteği sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar
 • Çocuk İşçiliği Konusunda TESK'in Duyarlılığının Artırılması Projesi
 • Halıcılık Sektöründe Çocuk Emeğinin rolü Projesi
 • Çeşitli yayınlarla üyelerine yönelik etkinliklerde bulunmak
 • İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının Profillerinin Tespiti Projesi
 • TESK Bünyesindeki İDDG'lerin Eğitimi Programı Projesi (Eğitici El Kitabı Hazırlanması)
 • Ailenin Gelirine Destek Sağlayarak Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi
 • Samsun Sağlık Ocağı Projesi
 • Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
 • TESK ve Bağlı Kuruluşlarının Avrupa Birliği Uygulamalarını Yerinde Değerlendirmesi, Deneyimlerin Paylaşımı ve İşbirliği İmkanlarının Yaratılması Projesi
 • AB'nin Eğitim-Öğretim Politikaları Ve Mevzuatı Konusunda Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Ekspertizinin Arttırılması Projesi
 • Mesleki Eğitimde Deneyim Değişimi Projesi

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.