Türkiye Cumhuriyeti antlaşmaları

Anlaşma adı Yılı İmzaladığı ülke(ler) Önemi
Gümrü Antlaşması3 Aralık 1920 Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti Antlaşma TBMM'nin uluslararası alandaki ilk askeri ve siyasi başarısı olup imzaladığı ilk antlaşmadır.

TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk yabancı devlet Ermenistan olmuştur. Doğu Cephesi büyük ölçüde kapanmıştır. Ermenilerden alınan silah ve Doğu Cephesindeki askerler Ankara'ya gönderilmiştir.

Türkiye Afganistan Antlaşması1 Mart 1921Afganistan Afganistan 1. Maddi ve manevi menfaatleri tamamen müşterek olan bu iki kardeş devlet ve millet, eskiden beri mevcut olan manevi bağlarını ve tabii ittifaklarını resmi bir anlaşma ile belirtmeye karar verdiklerini;

2. Birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıdıklarını;

3. Taraflardan birine yapılacak bir tecavüzün, diğer tarafa da yapılmış sayılacağını ve tehdidi bertaraf etmeyi kabul ettiklerini;

4. Kültürel bağları güçlendirmek için Türkiye'den Afganistan'a öğretmen ve subayların gönderilmesi hususunda mutabakat sağlandığını;

5. Türkiye ve Afganistan arasında zaten mevcut olan dostluk bağlarının daha da kuvvetlendirileceğini kararlaştırmışlardır.

Türk-Afgan Antlaşması 1928 tarihinde Ankara'da yenilenmiş ve yeni antlaşmada ittifak taahhüdü tadil edilmiştir.

Moskova Antlaşması16 Mart 1921Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Sovyet Rusya
Kars Antlaşması13 Ekim 1921Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Sovyet Rusya
Ankara Antlaşması20 Ekim 1921Fransa 3. Fransa Cumhuriyeti
Mudanya Mütarekesi11 Ekim 1922Birleşik Krallık Birleşik Krallık
Fransa 3. Fransa Cumhuriyeti
Yunanistan Krallığı Yunan Krallığı
İtalya Krallığı İtalya Krallığı
Kurtuluş Savaşı fiilen bitmiştir. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çatışma sona ermiştir. Yunan kuvvetleri batı Trakya'dan çekilmiştir.
Lozan Antlaşması24 Temmuz 1923Birleşik Krallık Birleşik Krallık
Fransa 3. Fransa Cumhuriyeti
İtalya Krallığı İtalya Krallığı
Japonya Japon İmparatorluğu
Yunanistan Krallığı Yunan Krallığı
Romanya Romanya Krallığı
Yugoslavya Krallığı Yugoslavya Krallığı
Ankara Antlaşması 5 Haziran 1926Birleşik Krallık Birleşik Krallık Musul Irak'a ait olacak.
Irak Musul'dan elde ettiği petrol gelirinin % 10'unu 25 yıllık bir süre için Türkiye'ye verilecek.
Hakkari sınırında Türkiye lehine düzeltme yapılacaktı.
Balkan Antantı9 Şubat 1934Yunanistan Yunanistan
Yugoslavya Krallığı
Romanya Romanya Krallığı
Montrö Boğazlar Sözleşmesi20 Temmuz 1936Birleşik Krallık Birleşik Krallık
Fransa 3. Fransa Cumhuriyeti
Japonya Japon İmparatorluğu (Yedek)
Romanya Romanya Krallığı
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Yunanistan Krallığı Yunan Krallığı
Yugoslavya Krallığı Yugoslavya Krallığı
İtalya Krallığı İtalya Krallığı (1938)
Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin esas maddeleri şunlardır:
  • Boğazlar kayıtsız şartsız Türk hükümranlığına bırakılacak, tahkimat yapmak hakkı tanınacaktır.
  • Barış zamanında her devletin ticaret gemileri serbestçe geçebilecek, buna mukabil savaşta ve barışta asker ve sivil hava kuvvetlerinin geçmesine müsaade edilmeyecektir.
  • Savaş zamanında eğer Türkiye tarafsız kalmışsa ticaret gemileri geçebilecektir.
  • Barış zamanında denizaltı gemileri müstesna olmak şartıyla savaş gemileri on beş gün evvel Türkiye Hükümeti'ne haber verecek, gidecekleri yer, isim, tip ve adetleri bildirilecek ve uçak kullanmamak şartıyla Boğazlardan geçebileceklerdir.
  • Eğer Türkiye savaşa girmişse yalnız tarafsız devletlere mensup ticaret gemileri, düşmana hiçbir surette yardımda bulunmamak şartıyla gündüzün serbestçe geçebileceklerdir.
Zürih ve Londra Antlaşması11 Şubat 1959Birleşik Krallık Birleşik Krallık
Yunanistan Krallığı Yunan Krallığı
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti
Ankara Antlaşması 12 Eylül 1963Avrupa Ekonomik Topluluğu
Cenevre Antlaşması30 Temmuz 1974Birleşik Krallık Birleşik Krallık
Yunanistan Yunanistan
Türkiye-Azerbaycan Stratejik İşbirliği Antlaşması 16 Ağustos 2010 Azerbaycan Azerbaycan Türkiye ve Azerbaycan ülkelerinden birine karşı askeri saldırı veya saldırı durumunda saldırıya uğramayan ülke "tüm imkanlarını kullanarak" saldırıya uğrayan ülkeyi destekleyecektir
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.