Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Merkezi İstanbul'da bulunan bir Sivil toplum kuruluşu'dur.

Vakfın logosu

14 Nisan 1995 tarihinde 114 kurum ve bu kurumlara üye 178 kişi tarafından kurulan vakıf, "Türkiye'yi bilgi toplumu olarak görme" amacını güderek şekillenmiştir. TBV'nin ana hedefi; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için altyapının oluşturulabilmesine katkıda bulunmak ve bilişim sektörünün ekonomideki payının arttırılması için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinde bulunarak ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak için uğraş vermek şeklinde açıklanmaktadır.

 • Faruk Eczacıbaşı, Holding başkan yardımcısı
 • Bülent Gönç, SOS genel müdürü
 • Erhan Akdemir, Cisco Systems genel müdürü
 • Cemil Arıkan, Sabancı Üni. Araştırma ve Lisans Üstü Politikalar direktörü
 • Çağlayan Arkan, Microsoft genel müdürü
 • Suat Baysan, Anel Telekom genel müdürü
 • Süreyya Ciliv, Turkcell genel müdürü

Projeleri

 • Uzaktan eğitim
 • Sanal okul
 • Yeni öğrenme modeli
 • Bilişimde özenli Türkçe
 • Bölüm başkanları toplantıları
 • Bilişim eğitimleri

Bazı Sponsorlar

Etkinlikleri

 • TBV, seminerler, eğitim çalışmaları vb. etkinlikler düzenlemekte, çeşitli yayınlar yayımlamaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği, Almanya, Balkan Ülkeleri, Güney Kore, İsveç, Yunanistan, Portekiz, OECD gibi dış ülkelerle koordinasyon halindedir.

Yayınları

 • Bilişim Ansiklopedisi
 • Veri Tabanı Sistemleri, Prof.Dr.Ünal Yarımağan
 • Bilgisayar Sistemleri, Fatoş Tünay Yarman-Vural ve Yusuf Murat Erten
 • Bilgi Toplumunda Öğrenme Paneli
 • Proceedings of EuroMed Working Conference
 • Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların Korunması,

Avukat Dr. Mustafa Topaloğlu

 • Standart Bilgisayar Program Devir Sözleşmeleri "Paket Yazılım Sözleşmeleri", Dr.Mustafa Fadıl Yıldırım
 • Beyaz Kitap
 • Panel Sonuçlari "Sanayinin Bilgisayar Eğitiminden Beklentileri"
 • Bilişim Stratejileri: Genel Denge Modeli Araştırması ve Sonuçları
  • Raporlar
  • e-Tr borşürü
  • Hakemli Dergi
  • E-Bülten
  • Uzaktan Eğitim Kılavuzu
  • Makaleler

Hedefleri

 • Bilişim yatırımlarının genel ekonomi içindeki payının Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama düzeyine çıkması.
 • Devletin yeniden yapılanması için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinin sağlanması
 • Toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması, toplumun bilgisayar okur yazarlığının artırılması (Ölçüm: Kişi başına düşen TV, telefon, bilgisayar, vb. sayılarıyla).
 • Türkiye'de bilginin serbestçe dolaşım ve paylaşımı için gerekli altyapının oluşturulması (2003 yılına kadar yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması).
 • Bilgi toplumunun gereği olarak bireyin, kamu ve özel kesimdeki her düzey yöneticinin sağlıklı karar alabilmesi için gerekli olan bilgiye gerekli zamanda erişebilmesi.
 • Her tür eğitimde toplumun bireylerine bilginin etkili kullanımının öğretilmesi ve bunu sağlayacak altyapının oluşturulması.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.