Türkiye Belediyeler Birliği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye'de yerel yönetimleri geliştirmek amacıyla kurulan kamuya yararlı mahalli idare birliği.

17 Temmuz 1945'te kuruldu. 4 Şubat 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya yararlı dernek statüsü kazandı. 57 yıl dernek statüsünde kalan TTB, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur.

Amacı, belediyeciliğin ve şehirciliğin gelişmesini sağlayacak bilimsel incelemeler yapmak ve yaptırmak, ucuz konut yapımını, otelciliği, yurtiçi turizmi özendirmek, uluslararası yerel yönetimler, yerli ve yabancı belediyecilik kuruluşları ve kent birlikleri ile ilişki kurmaktır.

Şubesi olmayan TBB'nin yönetim yeri Ankara'dadır. 16'sı büyükşehir, 957'si ilçe ve 1978'i belde (kasaba) belediyesi olmak üzere toplam 2951 üyesi vardır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/11/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.