Türkiye Azerileri

Türkiye Azerileri Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı Azerileri ve Türkiye'nin büyük şehirlerine dağılmış durumda(İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa) olarak yaşamaktadırlar, Iğdır, Ardahan ve karsın yerlileridirler ayrıca Rus-Osmanlı savaşından gelen Terekeme/Karapapaklar da vardır. Tarihte devlet de kurmuşlardır (Iğdır milli Cumhuriyeti, Aras Türk Cumhuriyeti). Gümrü ve Moskova antlaşması ile Türkiye'ye bırakılmıştır. Iğdır Azerileri genellikle Ehlibeyt(Şia/Caferi) Kars, Ardahan, Ağrı Azerileri Sünni'dir. Adet ananelerini hala yaşatıyorlar. Son yıllarda Azerilerin batıya göçü ve doğu illerinden Kars, Ardahan, Iğdır'a Kürt şehirlerinden göç nedeni ile Demografik yapısı değişmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.