Türkiye Arapları

Türkiye Arapları (Arapça: عرب تركيا), Türkiye'de yaşayan Arap kökenli vatandaşlardır.

Türkiye Arapları
عرب تركيا
Türkiye'de Arapların yaşadığı bölgeler
Önemli nüfusa sahip bölgeler
http://www.milliyet.com.tr/amerikan-vakfindan-etnik-koken-arastirmasi/gundem/gundemdetay/02.01.2009/1041916/default.htm
Diller
Arapça, Türkçe
Din
Genelde İslam (Sünniler ve Aleviler)
azınlık Hristiyan (18,000[1])

Türkiye'de 3. büyük nüfusu Araplar oluşturuyor.[2][3] Türkiye nüfuslarına bakıldığında Alevi nüfusu ile birlikte 2.6 milyon olduğu görülüyor.[3] Türkiye'deki Arapların çok büyük bir kısmı Sünni Müslümandır. Hatay, Adana, Mersin gibi illerde yaşayan Arapların büyük bir kısmı Nusayri Alevisidir ama bu illerde Sünni Araplar da yaşamaktadır. Ayrıca Hatay'da bir Hristiyan Arap mahallesi ve Antakya merkezde de birkaç yüz Hristiyan Arap bulunmaktadır. Türkiye'de Araplar daha çok Batman, Bitlis, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Muş, Siirt ve Şırnak gibi illerin merkez ve köylerinde yaşamaktadırlar.

Kültür

Levant Arapçası 'nın konuşulduğu bölge

Türkiye'deki Araplar, iki tip Arapça ağızında konuşurlar. Hatay ve Çukurova'da yaşayanlar Levant Arapçası, Güneydoğu Anadolu'da yaşayanlar ise Kuzey Mezopotamya Arapçası konuşurlar.

Birçok değişikliğe uğramış Araplar dil olarak da fazla değişikliğe uğramışsa da gerçek Arapça bil hassa Kur'an-ı Kerim Arapçasına benzerlik gösteren ve pek uzaklaşmamış bir Arapça konuşmaktadırlar.

Diğer bir bilgi olarak Mardin Arapları asıl Mardin şehir yapısını oluşturan ve kuran topluluktur. Mardin'deki Araplar soyadlarından çok beyt (ev, aile) sistemiyle tanınmaktadırlar. Bir kimse birini tanımak için "Beyt mın ınte?" (Hangi ailedensin?) sorusunu yöneltir ve verdiği cevap ile (örnek: "Beyt Beze ene." [Çuha ailesinde yer alırım.]) o kişinin kimin oğlu veya günümüz şartıyla torunu olduğunu tanıyabilir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.