Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu(KPK) (İngilizce: EU-Turkey Joint Parliamentary Committee, Fransızca: Commission parlementaire mixte UE-Turquie), 14 Mayıs 1965 tarihli Avrupa Parlamentosu Kararı, 22 Haziran ve 14 Temmuz 1965 tarihli, sırasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu kararları, 27 Temmuz 1965 tarihli Türkiye-AET Ortaklık Konseyi kararına dayanarak kurulmuştur. KPK Türkiye-Avrupa Birliği ortaklığının demokratik denetim organıdır.

Genel bilgiler

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye-AB ortaklığının demokratik denetim organı olarak düşünülmüştür. KPK Ankara Anlaşması'nın 27. maddesi uyarınca oluşturulmuş ve bu "Türkiye ve AET Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma"nın 27. maddesi Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun hukuki dayanağı olmuştur.

Söz konusu 27.madde;

"... bir yandan Avrupa Parlamenter Asamblesi, topluluğun Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve öteki organları ile, öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye'nin yukarıdaki maddeleri karşılayan organları arasında işbirliğini ve temasları kolaylaştırmak için her türlü tedbiri ..." alma görevini vermiştir. KPK iç tüzüğünün birinci maddesinde de belirtildiği üzere, 14 Mayıs 1965 tarihli Avrupa Parlamentosu Kararı, 22 Haziran ve 14 Temmuz 1965 tarihli, sırasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu kararları 27 Temmuz 1965 tarihli Türkiye-AET Ortaklık Konseyi kararı ile faaliyetine başlamıştır.

Komisyon, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine ilişkin konularda görevlidir. Bu çerçevede Komisyon, 12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye ile AET arasında Ankara'da imzalanan Ortaklık Anlaşması yani sıra 3 Ekim 2005 tarihli Hükümetlerarası Konferans ile başlayan katılım müzakereleri ile mevcut tüm ikili ilişkiler ile Ortaklık Konseyi kararlarının takip edilmesi, analizi ve değerlendirilmesiyle görevlidir. Ayrıca Komisyon, TBMM ve Avrupa Parlamentosu arasındakı ilişkileri güçlendirmekle görevlidir. Komisyon,TBMM ve Avrupa Parlamentosu'na verilen yetki içerisinde Türkiye-AB ilişkileri kapsamında bütün konuları inceleyebilir.

KPK'nın yapısı

Komisyon, TBMM ve Avrupa Parlamentosu'nun eşit sayıdaki üyelerinden meydana gelmektedir. Komisyon bugün TBMM ve Avrupa Parlamentosunun eşit sayıdaki 25'er milletvekilinden oluşmaktadır. Komisyonun Başkanlık Divanı, KPK iç tüzüğünün dördüncü maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Başkanı ile Avrupa Parlamentosu Heyeti Başkanı ve birden çok başkan yardımcısından meydana gelir. Hâlihazırda KPK TBMM Kanadı Başkanlık Divanı, Eş Başkan ve iki Eş Başkan Yardımcısından oluşmaktadır.

KPK toplantıları

İlke olarak KPK yılda üç kere toplanır. Komisyon, KPK Eş Başkanları tarafından toplantıya çağrılır. Komisyon toplantılarının bir ay kadar öncesinde Başkanlık Divanı üyeleri bir araya gelerek toplantı programı ve gündemini oluşturmaktadır. İlke olarak oturumlar sıra ile Türkiye'de ve Avrupa Parlamentosu'nun toplandığı şehirlerden birinde yapılır.

İç Tüzük uyarınca Komisyon toplantıları, Komisyon aksine bir karar almadıkça, kamuya açıktır. Ortaklık Konseyi üyeleri, AB Komisyonu ve AB Konseyi üyeleri, Türkiye hükümetinin temsilcileri ve diğer kişiler komisyonun Başkanlık Divani kararıyla bir toplantıya katılmaya veya bu toplantıda söz almaya davet edilebilirler.

KPK'nın resmi dilleri Avrupa Parlamentosu resmi dilleri ve Türkçedir.

Türk grubu üyeleri

İsim Parti Seçim bölgesi
Afif Demirkıran (Eşbaşkan) Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Siirt
Ali Şahin (Başkanvekili) Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Gaziantep
Şafak Pavey (Başkanvekili) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul
İlhan Yerlikaya Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Konya
Şükrü Ayalan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Tokat
Pelin Gündeş Bakır Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Kayseri
Halide İncekara Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İstanbul
Mehmet Sayım Tekelioğlu Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İzmir
Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Kahramanmaraş
Cem Zorlu Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Konya
Çiğdem Münevver Ökten Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Mersin
Faruk Işık Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Muğla
Ebu Bekir Gizligider Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Nevşehir
Mesude Nursuna Memecan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Sivas
Sevim Savaşer Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İstanbul
Ercan Candan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Zonguldak
Aylin Nazlıaka Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara
Aykan Erdemir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa
Ayşe Eser Danışoğlu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul
Umut Oran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul
Oğuz Oyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir
Zühal Topçu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara
Ahmet Kenan Tanrıkulu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir
Lütfü Türkkan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli
Nazmi Gür Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Van

Avrupa Parlamentosu grubu üyeleri

İsim Parti Ülke
Hélène Flautre (Eşbaşkan) Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı (EFA/G) Fransa
Maria Eleni Koppa (Başkanvekili) Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) Yunanistan
Georgios Koumoutsakos (Başkanvekili) Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) (EPP) Yunanistan
Philippe Boulland Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) (EPP) Fransa
Anna Maria Corazza Bildt Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) (EPP) İsveç
Andrew Duff Avrupa için Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) Birleşik Krallık
James Elles Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu (ECR) Birleşik Krallık
İsmail Ertuğ Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) Almanya
Takis Hadjigeorgiou Avrupa Birleşik Solu/İskandinav Yeşil Solu Konfederasyon Grubu (GUE/NGL) Kıbrıs Cumhuriyeti
Richard Howitt Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) Birleşik Krallık
Sophie in 't Veld Avrupa için Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) Hollanda
Cătălin Sorin Ivan Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) Romanya
Liisa Jaakonsaari Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) Finlandiya
Metin Kazak Avrupa için Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) Bulgaristan
Franziska Keller Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı (EFA/G) Almanya
Barbara Matera Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) (EPP) İtalya
Morten Messerschmidt Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu (EFD) Danimarka
Antigoni Papadopoulou Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) Kıbrıs Cumhuriyeti
Birgit Schnieber-Jastram Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) (EPP) Almanya
Renate Sommer Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) (EPP) Almanya
Laurence Stassen - Hollanda
Eleni Theocharous Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) (EPP) Kıbrıs Cumhuriyeti
Marianne Thyssen Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) (EPP) Belçika
Jarosław Leszek Wałesa Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) (EPP) Polonya
Jan Zahradil Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu (ECR) Çek Cumhuriyeti

KPK Uluslararası Delegasyon Sekretaryası

Komisyonun sekreterlik işleri, Avrupa Parlamentosu'nun Sekretaryası ve TBMM KPK Uluslararası Delegasyon Sekretaryası ile işbirliği halinde yürütülür. Sekretarya tarafından her oturumun özet tutanağı kaleme alınmakta, KPK Üyeleri'nin düzeltme önerileri alındıktan sonra, gelecek oturumun açılışında tutanağın son şekli Komisyon'un onayına sunulmaktadır.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.