Türkiye'deki sulh ceza mahkemeleri

Türkiye'deki sulh ceza mahkemeleri, Türkiye'de adli yargı kolunun içinde yer alan ceza mahkemelerinden biridir. Bulundukları il veya ilçenin adı ile adlandırılır. İhtiyaç sayısına göre birden fazla kurularak numaralandırılabilirler. (Örneğin; Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi gibi.) Tek hakimli mahkemelerdendir.[1]

Türkiye'deki sulh ceza mahkemelerinde, iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adlî para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adlî para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına ilişkin davalar görülür.[2].Ayrıca özel kanunlarda ve tüzüklerde davayı sulh ceza mahkemesinin göreceği düzenlenmişse bu davalara da bakmakla yükümlüdür. Sulh ceza mahkemesi kurulmayan yerlerde asliye ceza mahkemeleri sulh ceza mahkemesinin görevlerini yapar. Cumhuriyet savcısı nüfus tahsisine ilişkin davalar dışında sulh ceza mahkemesinde iddia makamı olarak duruşmaya katılmaz.[3]

Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılması

6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Haziran 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 6. maddenin birinci fıkrasında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmıştır." hükmüyle; üçüncü fıkrasındaki "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Sulh Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları bir ay içinde yetkili Asliye Ceza Mahkemelerine devredilir." hükmüne göre Türkiye'de sulh ceza mahkemeleri kaldırılmış ve bunların görevleri asliye ceza mahkemelerine verilmiştir.[4]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. YILMAZ, Ejder. Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları 1996 ISBN 9789754640912
  2. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Madde 10
  3. GÜNAY, Erhan. Ceza Davalarında Usul ve Esaslar, 1998 Seçkin Yayınevi. ISBN 9753471637
  4. http://www.yenicaggazetesi.com.tr/sulh-ceza-mahkemeleri-resmen-tarihe-karisti-99389h.htm
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.